Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021)

Locatie: Drenthe, Friesland, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

*35%* subsidie voor een softwarematig product of dienst of proof-of-concept software

Mijn dossier

Subsidie Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021) Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Heb je een volledige aanvraag ingediend? Op deze pagina lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Beoordeling van de aanvraag 

Na het indienen van je aanvraag beoordelen wij of je aanvraag compleet is. Dit beoordelen wij op volgorde van ontvangst. Dat betekent dat aanvragen die als eerste binnenkomen én compleet zijn, als eerste worden behandeld en in aanmerking komen voor subsidie. 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Akkoord op aanvraag

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een tweede voorschot aanvragen? Dat is eenmalig mogelijk! Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag worden gegeven op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.  

Voorschot VIA indienen

Je aanvraag vaststellen

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 18 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

Benodigde documenten 

  • Eindverslag van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
  • Urenregistraties
  • Loonstroken per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Dit betreft een loonstrook van de eerste en laatste maand waarin de betreffende medewerker werkzaamheden uitvoert ten behoeven van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient er ook een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging
  • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden)
  • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing) 
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Digitaliseringsvoucher Drenthe 2023

Sluit binnenkort
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2023

Ontvang subsidie voor de aanschaf of verbetering van producten, diensten en/of processen voor digitalisering.

Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang max.*€ 3.000 * subsidie voor de aanschaf of verbetering van producten, diensten en/of processen voor digitalisering.