Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021 plus)

Heb je een innovatief idee op het gebied van software? En wil je dit verder uitwerken? Dan is deze subsidie iets voor jou! Met deze subsidie is het mogelijk om een nieuw softwarematig product of dienst te ontwikkelen tot en met het stadium waarin het getest kan worden door eindgebruikers. 

Budget

Er zijn op 15 november meer aanvragen ingediend dan dat er budget beschikbaar is. Alle aanvragers die op 15 november een complete aanvraag hebben ingediend, krijgen een gelijke kans. De notaris heeft de volgorde voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen daarom bepaald via een loting. Kijk op de aangevraagd pagina voor de uitslag van de loting.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2021 ?
Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 0
Subsidiepercentage
35 - 45 % ?
Success rate
74% ?
Maximale subsidie
€ 35.000 ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op innovatie en vernieuwing op het gebied van softwareontwikkeling
  • Het project dient obstakelvrij te zijn bij indiening van de aanvraag
  • Het project draagt bij aan een van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie gerealiseerd en dient in ieder geval voor 15 juni 2023 te zijn afgerond
  • De subsidiabele kosten van het project bedragen in totaal minimaal € 10.000

Wijzigingen vorige subsidie

  • De maximale subsidie is € 35.000, met een aftopping op de loonkosten van € 17.500
  • Heb je al twee projecten lopen binnen de vorige subsidie VIA 2021 ontwikkelingsprojecten? Dan kun je nu helaas geen aanvraag indienen

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Ik wil VIA 2021 plus softwareontwikkeling aanvragen

Cases

Raak geïnspireerd

"Subsidie helpt ons dit mooie product beschikbaar te maken voor grote groepen mensen."

Louis Zantema

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall