Subsidie KEI 2019 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen. Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een nogmaals een voorschot aanvragen? Dat is mogelijk! Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag worden verleend naar evenredigheid van de gemaakte en betaalde kosten. Het totale bedrag dat je aan voorschotten maximaal kan ontvangen is 80% van de verleende subsidie.

De duur van het detacheren/plaatsen is minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Na afronding van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Let op: dit is mogelijk tot vier weken na afloop van de overeenkomst.

Voorschot KEI aanvragen

Behandelproces lopend

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  0.66mb
  Download document

Benodigde documenten voorschot

 • Een verslag of (concept) rapport van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
 • Overeenkomst met organisatie waar de medewerker is geplaatst
 • Loonstroken van de geplaatste medewerker waaruit het bruto (jaar)loon blijkt
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Benodigde downloads

Benodigde documenten voorschot
0.72mb

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie KEI 2019 hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 24 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling KEI indienen

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  0.66mb
  Download document

Benodigde documenten vaststelling

 • Eindverslag van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Overeenkomst met organisatie waar de medewerker is geplaatst
 • Loonstroken van de geplaatste medewerker waaruit het bruto (jaar)loon blijkt
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Benodigde downloads

Benodigde documenten vaststelling
0.78mb

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie KEI 2019 hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Handboek EFRO 2014-2020

Download alle documenten

Regeling & toelichting

Klik hier voor de regeling & toelichting
1.73mb

Wil je andere ondernemers inspireren met jouw project?

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Cases

Raak geïnspireerd

"Een legertje drones met onze meters brengt in no-time een enorm gebied in kaart.”

Han Limburg

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall