EUROPA 2021-2027

Europa wil de verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen en de territoriale samenhang tussen de regio’s vergroten. Het beleid dat Europa hiervoor inzet heet het cohesiebeleid. Hier kunnen zowel de ontwikkelde als de minder ontwikkelde regio’s in Europa gebruik van maken. De fondsen die Europa hiervoor inzet worden de structuurfondsen genoemd. Noord-Nederland kan gebruik maken van de structuurfondsen onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF+).

Om van deze middelen gebruik te kunnen maken moeten Europese regio’s een aanvraag doen. Onderdeel van deze aanvraag is het opstellen van een Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3). De Europese Commissie (EC) daagt regio’s uit om door middel van een RIS te ontdekken waar hun onderscheidend vermogen ligt. Het gaat daarbij om ‘niches’ die een regio in staat stellen om specifieke (smart) kansen te benutten. Specialisation houdt in dat de regio focus aanbrengt in de doelen waarvoor Europese fondsen worden ingezet. Dit voorkomt dat er overal in Europa ‘meer van hetzelfde’ ontstaat. De RIS3 ligt aan de basis van (innovatie) programma’s zoals EFRO, REACT EU en het Just Transition Fund. Voor de Europese programmaperiode 2014-2020 hebben Europese regio’s voor het eerst een RIS3 opgesteld. Voor de nieuwe programmaperiode 2021-2027 hebben de drie Noordelijke provincies, grote gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers samengewerkt aan het actualiseren van de RIS3.

Terugkijken Webinar RIS3 en EU-fondsen 29-06-2021

Op 29 juni 2021 Organiseerden de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Het SNN en Economic Board Noord-Nederland gezamelijk een webinar met als thema: RIS3 en EU-fondsen. Kijk hier het webinar terug en download de bijbehorende presentatie.

Op deze pagina vind je informatie van de drie noordelijke provincies en de noordelijke gemeenten over de inhoud van de RIS3 strategie en de verschillende Europese fondsen voor regionaal (innovatie) beleid. Wil je weten of er binnenkort bijeenkomsten zijn over de inhoud en ontwikkelingen van de RIS3en de (innovatie) programma’s, wil je informatie over voorgaande bijeenkomsten teruglezen of heb je een vraag? Kijk dan op pagina Meer weten of meedenken.

RIS3: Strategie voor het Noorden

De RIS3 is de strategie van en voor het Noorden, ontwikkeld door de noordelijke overheden, kennisinstellingen, ondernemers en andere partners – verenigd in de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we gelijktijdig aan een circulaire, gelukkige en inclusieve regio.

RIS3 als koepel voor noordelijke programma’s

Vanuit de RIS3 zoeken we toegang tot Europese fondsen die bijdragen aan het benutten van onze ontwikkelkansen en het aanjagen van de transities.  Op deze plek laten we zien welke programma's waarvoor beschikbaar zijn en wie de contactpersonen zijn.

Lees meer

Meer weten of meedenken?

Het uitvoeren van de noordelijke RIS3 doen we samen. Gedurende de programmaperiode zijn er  geregeld (digitale) ontmoetingen waarin we met de noordelijke partijen spreken over de programmaring en het instrumentarium. Hier lees je welke bijeenkomsten er gepland zijn, kun je informatie over eerdere bijeenkomsten terugvinden of je vraag stellen.

Europa om de Hoek

In Nederland zijn er een heleboel verschillende projecten die financieel worden ondersteund door de diverse Europese fondsen. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er met dit geld gebeurt. Daarom organiseren we ieder jaar de ‘Europa om de hoek Kijkdagen’

naar de website

Europese interregionale samenwerking

Het SNN werkt samen met andere Europese regio's binnen verschillende Interreg projecten. Op deze pagina vind je een overzicht van de Interreg Europe en Noordzee projecten waarbij het SNN betrokken is.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall