Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

snn als dienstverlener subsidies

Het SNN biedt subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, kennisinstellingen, wooncorporaties en maatschappelijke organisaties. Subsidies om de duurzame, innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland te stimuleren. We zijn een Europese managementautoriteit voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit doen we sinds 20 jaar. Hieruitvolgend voeren we sinds 2015 in opdracht van de drie noordelijke provincies ook het Platteland ontwikkelingsprogramma (POP3) uit. Daarnaast voeren we nog verschillende subsidieregelingen uit in opdracht van het rijk, individuele provincies of gemeenten.

Europese subsidieprogramma's

Het SNN is een Europese managementautoriteit. De organisatie beheert en verdeelt de subsidies vanuit het Rijk en Europa, die als doel hebben de economie te versterken. Die subsidies worden voor bepaalde programmaperiodes verstrekt. In de periode 2000-2006 ging het om in totaal 1 miljard euro, in de periode 2007-2013 om ruim 375 miljoen. Al dat geld is daadwerkelijk in de noordelijke economie geïnvesteerd en heeft in de regio meer dan het driedubbele aan investeringen uitgelokt. meer informatie over het vorige programma  vind je in de eindafrekening OP EFRO 2017-2013. De subsidie gaat naar innovatie- en onderzoeksprojecten, maar is ook bestemd voor stimuleringsregelingen voor het regionale midden- en kleinbedrijf. Het SNN voert namens de drie noordelijke provincies ook het POP3 uit. Dit programma is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

Het SNN heeft veel aandacht voor het bedrijfsleven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Het mkb is de motor van de noordelijke economie. Het SNN ondersteunt ook individuele bedrijven in de vorm van subsidieregelingen. Per jaar ontvangt het SNN tussen de 1200 en 1400 subsidieaanvragen van individuele bedrijven.

 

OP EFRO 2014-2020

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

Lees meer

afbeelding ondernemers in gesprek
Foto van Laptop

Deskundigencommissie OP EFRO

Het OP EFRO wordt de komende programmaperiode gefaseerd opengesteld door middel van tenders en open inschrijvingen. Daarbij neemt de deskundigencommissie de inhoudelijke beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor haar rekening. 

Lees meer

Comité van Toezicht OP EFRO

Net als in de vorige programmaperiode is ook voor het OP EFRO 2014-2020 een Comité van Toezicht ingesteld. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het programma en de voortgang die wordt geboekt bij het verwezenlijken van de programmadoelstellingen.

Lees meer

Foto van vrouw met mobiel
SNN Matrix

Sparren met de Matrix

Je werkt (samen) aan een innovatief idee, vraagstuk, project of vernieuwende technologie. Je hebt hierbij de hulp van meerdere partijen nodig om het idee sneller verder te brengen en concreter te maken. Dan is de Matrix dé plek om in gesprek te gaan!

interactieve subsidiekaart

Interactieve subsidiekaart

In Noord-Nederland maken we veel mooie projecten mogelijk met gemeenschapsgeld. Dit gemeenschapsgeld wordt beschikbaar gesteld door veel organisaties, zoals de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Noordelijke provincies en de Economic Board Groningen. Het SNN voert namens deze organisatie programma’s en regelingen uit die bijdragen aan verschillende beleidsthema’s. Met de interactieve subsidiekaart laten wij zien waar de subsidie landt en binnen welke thema’s projecten worden uitgevoerd.  

Bekijk de kaart

Foto vrouwlijke ingenieur

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Hoe innovatief is het Noord-Nederlands mkb? Hoe kunnen we onze subsidies beter laten aansluiten op de behoefte van de ondernemer? Met de Innovatiemonitor monitort jaarlijks de innovatie activiteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland.

SNN Werkvloer

Fraudebeleid SNN

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Hiervoor verstrekken wij subsidies aan bedrijven en particulieren. Het is belangrijk dat dit gemeenschapsgeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Daarom werken wij actief aan het voorkomen en detecteren van subsidiefraude. In voorkomende gevallen nemen wij passende maatregelen.

Lees meer

Bekendmaking besluiten

Hier vind je de besluiten en de regelingen die betrekking hebben op de gehele organisatie.

Lees meer

 

Afbeelding Bekendmaking besluiten
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall