Strategie & programma's

Op deze pagina vind je meer informatie over de regionale innovatiestrategie (Research and Innovation Strategy of Smart Specialisation; RIS3) voor Noord-Nederland én over de subsidieprogramma's die op deze strategie zijn gebaseerd. De RIS3 beschrijft 4 grote ontwikkelingen – transities – die de basis zijn voor de innovatiestrategie in Noord-Nederland. Ook komt in de RIS3 naar voren welke doelen we in Noord-Nederland in de komende jaren gezamenlijk willen bereiken en welke specifieke kansen we de komende jaren willen benutten. 
 

Deze kansen en transities zie je als mkb’er, groot bedrijf of kennisinstelling weer terugkomen in een aantal concrete, meerjarige subsidieprogramma's: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Just Transition Fund (JTF) en het nieuwe Europese programma voor plattelandsontwikkeling (het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; NSP-GLB). De Europese Commissie ondersteunt deze subsidieprogramma’s. Het SNN verzorgt – voor de drie noordelijke provincies – de uitvoering ervan, in de vorm van het verstrekken en behandelen van deze subsidies. 

Meer weten over de RIS3, de Europese programma’s en subsidies? Lees hieronder verder. 

RIS3: Strategie voor het Noorden

Samen met de drie noordelijke provincies, grote gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers heeft het SNN voor de periode 2021-2027 een Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) opgesteld. Deze samenwerkende partijen zijn verenigd in de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). 

De RIS3 is dé innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. In deze innovatiestrategie staan 4 grote ontwikkelingen – transities – centraal: van een lineaire naar een circulaire economie, van zorg naar (positieve) gezondheid, van fossiele naar hernieuwbare energie en van analoog naar digitaal. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Waarbij we samen vernieuwen, van elkaar leren, verbinden én uitproberen.

Meer lezen over de doelen en transities uit de RIS3 2021-2027? Of wil je meedenken over de maatschappelijke vraagstukken van onze regio?

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Om de regionale economie en het ondernemers- en innovatieklimaat in het noorden verder te ontwikkelen en versterken, werken we aan het Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit doen we samen met de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland. 

Op deze pagina lees je meer over het EFRO-Programma voor regio Noord-Nederland, over de relatie met de regionale innovatiestrategie (RIS3) en over alle samenwerkende partijen binnen het EFRO-Programma in Noord-Nederland.

Naar pagina over het EFRO

Just Transition Fund (JTF)

Het Just Transition Fund (JTF), het fonds voor een rechtvaardige energietransitie, is een Europees subsidiefonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. 

Op deze pagina lees je meer over het JTF-Programma 2021-2027 voor regio Noord-Nederland, over de relatie met de regionale innovatiestrategie (RIS3) en over alle samenwerkende partijen binnen het JTF-Programma in Noord-Nederland.

Naar de pagina over het JTF

Programma GLB-NSP

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB-NSP is de opvolger van het POP3 programma. De ambitie van het GLB-NSP  is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en leefomgeving verbindt. Het programma creëert daarmee draagvlak, maatschappelijke acceptatie én ondersteunt de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgave.  

Op deze pagina lees je meer over het programma GLB-NSP 2021-2027 voor regio Noord-Nederland.

Naar de pagina over het GLB-NSP

Bekendmaking besluiten Europese programma’s

Benieuwd welke projecten subsidie ontvangen vanuit de Europese programma’s EFRO en JTF? Op onze website houden we per programma een lijst bij met projecten.

Naar pagina Bekendmaking besluiten 

Raak Geïnspireerd

Hoe worden de regionale innovatiestrategie (RIS3) en de verschillende programma’s doorvertaald naar de praktijk? Kom erachter en lees de inspirerende verhalen van eerdere subsidie-aanvragers –ondernemers, bedrijven, netwerk- en clusterorganisaties en kennis- en onderwijsinstellingen uit Noord-Nederland – over hun projecten.

Cases

Raak geïnspireerd

“Op dat moment was dat echt het zetje dat we nodig hadden. Het heeft de drempel verlaagd om het risico en de investering aan te durven.”

Menno Kooistra, Algemeen Directeur STT
Raak geïnspireerd

“De subsidieaanvraag kreeg de volle 100 punten van het SNN. Dat was nog nooit vertoond. Het laat zien dat dit echt een heel degelijk en breed gedragen project is, waarmee veel leed, maar ook mensenlevens en geld bespaard kunnen worden."

Hessel Bouma, directeur LIMIS Development
Raak geïnspireerd

"De subsidie biedt ruimte om onderzoek te doen, de loonkosten te dragen en, het belangrijkste, de printers aan te schaffen. Dat is een behoorlijke investering.”

Jan Geerts, eigenaar Binder3D

Samenwerkingsprojecten

Als organisatie wil het SNN zich op bepaalde (beleids)onderwerpen blijven ontwikkelen. Daarom doen we mee aan verschillende internationale projecten, zoals Interreg-projecten. In een Interreg-project gaan partijen uit verschillende landen met elkaar in gesprek over een bepaald (beleids)onderwerp en de uitdagingen die daarover spelen in iedere regio. Ook proberen de partijen elkaar verder te helpen. Op deze pagina over samenwerkingsprojecten lees je welke projecten dit zijn, wat deze projecten inhouden en welke internationale en regionale partners hierbij betrokken zijn.

Naar pagina Samenwerkingsprojecten

Europa om de Hoek

In Nederland worden allerlei projecten financieel ondersteund door verschillende Europese fondsen en subsidieprogramma’s. Voor de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid is het belangrijk dat duidelijk zichtbaar is wat er met dit geld gebeurt en wat verschillende subsidieprojecten opleveren. Bekijk deze projecten en laat je inspireren via de website van Europa om de hoek.

naar website Europa om de Hoek

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall