Subsidieregeling Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen aangevraagd?

Aanvragen mogelijk t/m 01 september 2029

Fases van het subsidietraject

Je hebt een subsidieaanvraag ingediend bij het SNN. Wij controleren of jouw aanvraag compleet is. Bij ontbrekende informatie neemt het SNN contact met je op.

Is de aanvraag compleet? Dan wordt je project voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die beoordeeld of je aan de voorwaarden voldoet. Deze beoordeling vindt elke maand plaats. Indien je aanvraag positief wordt beoordeeld ontvang je de toekenning per mail.  

Heb je besloten om toch geen gebruik te maken van de subsidie? Via je account kun je je aanvraag intrekken. 

Je hebt een akkoord gekregen op de subsidieaanvraag (verleningsbeschikking). Binnen vier weken na afronding van de activiteit moeten de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Vindt er tussendoor een wijziging plaats? Dan kun je dit aan ons doorgeven via je account.

De werkzaamheden moeten binnen vier weken na afronding van de activiteit zijn uitgevoerd. Via je account kan je je project gereedmelden.  

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall