Provinciale LEADER Drenthe

Locatie:
Drenthe
Resterend budget
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner of bedrijf subsidie aan voor jouw project.

Subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven in de regio's Oost-Drenthe en West-Drenthe die zich richten op een of meerdere van de volgende thema's: 

 • Toekomstgerichte economie

 • Samen leven en wonen

 • Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit

 • Klimaatadaptatie en duurzaamheid

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van deze partijen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. In de praktijk betekent dit dat er ruimte is voor heel diverse aanvragen en een brede doelgroep. 

Vraag jij de subsidie aan als rechtspersoon of samenwerkingsverband van partijen en ondernemingen? Vraag de subsidie zakelijk aan. Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina: Provinciale LEADER Drenthe (zakelijk) | SNN.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Loonkosten inclusief overheadkosten  

 • Kosten van eigen arbeid 

 • Bijdrage voor uren van vrijwilligers 

 • Het inhuren van professionele ondersteuning bij planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer 

 • Kosten voor de aankoop van een onroerend goed komen voor 25% voor subsidie in aanmerking tot een maximum van € 6.250 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De uitvoering van het project vindt plaats in het landelijk gebied van Drenthe behalve de stedelijke kernen van Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. De provincie Drenthe is binnen deze openstelling opgedeeld in de regio's Oost- en West- Drenthe 

 • De subsidieaanvraag van het project ligt tussen de € 5.000 en € 25.000. Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen   

 • Een project bestaat voor ten minste 50% uit cofinanciering 

 • Als een deel van de financiering bestaat uit werk dat in natura wordt verricht, bijvoorbeeld door vrijwilligers, dan kan een bedrag van € 22 per uur worden gerekend voor de uren die worden geleverd 

 • Alleen de kosten die echt nodig zijn voor het project en die goed passen bij het doel van de subsidie, kunnen vergoed worden 

 • Kosten voor de aankoop van een onroerend goed komen voor 25% voor subsidie in aanmerking tot een maximum van € 6.250 

 • Voor benodigde vergunningen voor het project moeten aangetoond worden dat de vergunningprocedure is gestart   

 • Het project moet binnen twee jaar na de datum van de subsidieverlening zijn uitgevoerd

Project vooraf bespreken

Heb je een idee voor een project of wil je overleggen of jouw project past binnen de voorwaarden van LEADER Oost-Drenthe of West-Drenthe, neem dan eerst contact op met het Leader programmateam. Contact opnemen kan met: 

 • Henk van der Horst (LEADER-coördinator West)
 • Marije Kattenwinkel (LEADER-coördinator Oost)
 • Linda Hoeksema (LEADER-secretaris)

Algemeen telefoonnummer:  0592-365555
E-mail: leaderoost@drenthe.nl en leaderwest@drenthe.nl

Meer informatie over LEADER Drenthe is vinden op de website Leader Drenthe

Voor overleg kun je ook contact opnemen met team Duurzaamheid van SNN. Telefoonnummer is 050 5224 924

Leaderwaardigheidsformulier

Wil je zeker weten of je project voldoet aan de voorwaarden van de subsidie? Ons advies is om het Leaderwaardigheidsformulier in te vullen en in te leveren bij de provincie Drenthe voordat je een aanvraag indient. Je kan het formulier mailen naar leaderoost@drenthe.nl of leaderwest@drenthe.nl

Nadat de provincie Drenthe akkoord heeft gegeven op je leaderwaardigheidsformulier kun je een aanvraag indienen bij SNN.  

De subsidie Provinciale LEADER Drenthe aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.