Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3/POP3+)

Logo EU: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Met het Europese fonds POP3, dat staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, wil de Europese Unie de ontwikkeling en vitaliteit van plattelandsgebieden in Europa stimuleren. Dit fonds biedt financiële steun en begeleiding aan verschillende projecten en initiatieven gericht op het verbeteren van (de leefbaarheid van) het platteland. 

Met de focus op duurzaamheid, innovatie en sociale cohesie streeft POP3 ernaar om een evenwichtige en veerkrachtige plattelandseconomie te bevorderen. Door het ondersteunen van diverse sectoren, zoals landbouw, natuur, recreatie en leefbaarheid, draagt het Europese fonds POP3 bij aan de ontwikkeling en versterking van plattelandsgebieden in Europa.

POP3: Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Noord-Nederland. Om ook in de toekomst sterk te staan met deze agrarische sector, investeert het Noorden in innovatie en duurzaamheid en een leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is. Op deze pagina vindt je alle praktische informatie over het POP3 Programma

Naar pagina POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Doel & budget t/m 2020

In totaal is 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor:

  • Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbetering van leefbaarheid en economie

Afhankelijk van de aanvraag, wordt 25 tot 100 procent van een aanvraag gesubsidieerd.

POP3 financiering

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen vullen de Europese subsidies aan met eigen geld. Zij beslissen uiteindelijk voor welke onderwerpen de subsidie bedoeld is. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt alle aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt het geld uit bij goedgekeurde aanvragen.

POP3+

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland is gericht. Totdat het nieuwe Europese Landbouwbeleid in werking treedt wordt het POP3 subsidieprogramma met twee jaar verlengd, tot 2023. Deze overgangsperiode noemen we: POP3+. 

In deze periode (2021-2023) is er circa 40 miljoen euro subsidie beschikbaar vanuit de drie Noordelijke provincies. Bedoeld voor de boerenondernemer die wil investeren in de verduurzaming en modernisering van zijn/haar bedrijf en lokale initiatieven die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Maar ook voor grotere bedrijven en organisaties die kennis willen delen en grote innovatieprojecten willen realiseren. Binnen POP3+ ligt de focus op: klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (incl. stikstof). Daarnaast is een groot deel van het programma ingericht op het verbeteren en herstellen van natuur- en waterkwaliteit.

GLB-NSP

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB-NSP is de opvolger van het POP3 programma. Je vindt meer informatie op de pagina GLB-NSP

Direct Regelen