Je bent verplicht om één keer per jaar een voortgangsverslag in te dienen, dit verslag kan ook samen gaan met een verzoek tot tussentijdse betaling. Gebruik hiervoor onderstaand format. Voeg eventuele andere stukken toe zoals foto’s van bijeenkomsten, geplaatste advertenties en dergelijke. Hoe je het voortgangsverslag (met eventuele bijlagen) in kunt dienen is afhankelijk van het digitale portaal waar je je subsidieaanvraag hebt ingediend. 

Let op:

  • Kijk in je verleningsbeschikking wat voor jouw situatie geldt. 
  • Voor een subsidieaanvraag Fysieke investeringen (maatregel 2 en 9) kan je alleen na afronding van het project een vaststellingsverzoek doen.

Mijnrvo.nl

Is in je verleningsbeschikking een zaaknummer vermeld? Dit vind je rechtsboven op de eerste bladzijde van je verleningsbeschikking. Dan heb je de subsidieaanvraag ingediend via mijnrvo.nl. Mail het ingevulde voortgangsverslag dan naar plattelandsontwikkeling@snn.nl

POP3-webportal

Is in je verleningsbeschikking een projectnummer vermeld? Dit vind je rechtsboven op de eerste bladzijde van je verleningsbeschikking. Dan heb je de subsidieaanvraag ingediend via het POP3-webportal. Ga naar het POP3-webportal om je voortgangsverslag in te dienen, hier heb je eHerkenning voor nodig. Na indiening van het voortgangsverslag geef je ons een seintje via plattelandsontwikkeling@snn.nl dat het verslag klaar staat. Kijk voor meer informatie over het POP3-webportal in de handleiding.

POP3-webportal

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Plattelandsontwikkeling. Helpen je graag verder. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 - 17:00 uur.