ElecHydro wil echt groene waterstof produceren

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

“Als je dit als Startup zonder subsidie moet doen kun je gelijk je hemd en onderbroek verkopen.” Zover kwam het bij ElecHydro in Buinen niet. Met Europese Valorisatie subsidie plaatst het bedrijf dit jaar een demo van haar product bij een zonnepark op Ameland. ElecHydro wil echt groene waterstof produceren uit zonne- en windenergie. Dit sluit perfect aan bij de noodzakelijke ontwikkeling naar een groene economie en nóg duurzamer Noord-Nederland.  

Foto Jani Roland Holst, woordvoerder ElecHydro

Woordvoerder Jani Roland Holst: “Onze energievoorziening moet worden verduurzaamd. Door zonne- en windenergie maximaal te benutten. Dat kan door het om te zetten en op te slaan als groene waterstof. Zodat we het kunnen gebruiken als we het nodig hebben. Wij werken aan een oplossing op basis van Anion Exchange Membrane Technology (AEM). Simpel gezegd willen we voor de elektrolyse, het scheiden van waterstof en zuurstof, geen gebruik maken van dure en schaarse metalen als platinum. Maar van nikkel, dat ruimschoots voorhanden en goedkoper is.”  

Volledig recyclebaar

Een ander voordeel van de AEM technologie is dat het regelbaar is. “Als de zon niet schijnt of de wind niet waait beweegt de elektrolyser mee. Het gaat uit zichzelf van een capaciteit van nul naar honderd. We hebben dus geen dure en vervuilende batterijen nodig om het proces op gang te houden.” Naast nikkel wordt de ‘Groene H2 Versneller’ van ElecHydro opgebouwd van materialen die ook volledig recyclebaar zijn. 

De eerste haalbaarheidsstudies zijn succesvol. In een eerdere fase werd de technische haalbaarheid van de innovatie succesvol aangetoond, met ondersteuning vanuit de MIT Haalbaarheid subsidie vanuit het SNN. Nu wordt in een vervolgfase met een vernieuwde versie (prototype) een volgende stap gezet en  met hulp van meerdere partijen een demonstratie unit gebouwd die nog dit jaar wordt geplaatst op Ameland. “We werken daarbij samen met ingenieursbureau Sweco in Groningen en Eekels Technology in Emmen.” Deze demonstratie wordt uitgevoerd met behulp van Valorisatie subsidie uit het Europese EFRO-Programma , het rijk en de provincie Drenthe. Ook GasTerra sponsort de demo. Bij de proeftuin EnTranCe van de Hanzehogeschool staat een proefopstelling. “Dat is het voordeel van het Noorden. Je kunt hier uit verschillende fondsen putten. En je hebt hier de kennis en de bedrijven voorhanden om een goede start te maken.” 

Belangrijke jaren voor de boeg

Voor ElecHydro worden de jaren 2023 en 2024 bepalend. Het nadeel van AEM technologie is de lage productiecapaciteit, per actieve oppervlakte eenheid. “We hebben daar oplossingen voor die ik hier niet prijs ga geven. Maar de demonstratie unit op Ameland leert ons of die ook echt gaan werken. Daarnaast moeten we het komend jaar een managementteam opbouwen om ElecHydro klaar te maken voor de volgende stap.” In 2023 krijgt het bedrijf uit Buinen ook het patent in handen voor de gebruikte elektroden, door de overname van de Duitse technologiepartner. 

Emmen blijft belangrijk voor ElecHydro

Jani Roland Holst: “De vraag naar groene waterstof in Europa wordt veel groter dan we zelf kunnen produceren. Ons systeem kun je ook probleemloos toepassen bij zonneparken in Zuid-Europa en Noord-Afrika, waar veel meer zonuren zijn. Het voordeel is dat wij geen uitgebreide infrastructuur nodig hebben om energie om te zetten in waterstof. En voor het vervoer kunnen we gebruik maken van bestaande pijpleidingen. Door de combinatie van lage investeringskosten, hoge efficiency en grote flexibiliteit kan de prijs van waterstof dalen. Het is onze ambitie om grootschalige productie van elektrolysers op te zetten, waarbij de focus ligt op Emmen. We leggen nu contacten met NHL-Stenden in Emmen en Leeuwarden. Zij leiden de mensen op die wij straks nodig hebben. Maar eerst gaan we de demo’s testen in Nederland, om onze elektrolyser productierijp te maken.”

Ben jij ondernemer en geïnspireerd geraakt door het verhaal van ElecHydro? Dan doe je er goed aan de Regionale Innovatie Strategie eens te bekijken. Je kunt namelijk Europese subsidie aanvragen als je een kans pakt die voortvloeit uit één van de vier transities die voor Noord-Nederland van groot belang zijn: van lineaire naar circulaire economie, van fossiel naar hernieuwbare energie, van zorg naar (duurzame) gezondheid en van analoog naar digitaal. ElecHydro wil echt groene waterstof produceren. Waarmee ga jij je onderneming onderscheiden?

Wil jij ook Valorisatie subsidie aanvragen voor jouw project? Vanaf maandag 23 januari 2023 kun je de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF) aanvragen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie uit het EFRO-Programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.