Just Transition Fund (JTF)

Hoe wordt onze noordelijke regio nog innovatiever en slimmer? Hoe maken we onze samenleving groener en gaan we om met de kansen en bedreigingen uit de energietransitie? En hoe spelen we samen in op de toekomst? In Noord-Nederland zoeken we ondernemers met innovatieve ideeën en initiatieven die onze regio verder helpen. Met onze regionale innovatiestrategie (RIS3) zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Het Just Transition Fund (JTF), het fonds voor een rechtvaardige transitie, is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van RIS3 te kunnen bereiken. 

Op deze pagina lees je meer over het Programma JTF 2021-2027 voor regio Noord-Nederland, over JTF in relatie tot de regionale innovatiestrategie (RIS3) en over alle samenwerkende partijen binnen het JTF in Noord-Nederland.

Programma JTF 2021-2027

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig: in duurzame producten (zoals schone brandstof), processen, onderzoek, innovatie en scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zo worden - door het stopzetten van de gaswinning in Groningen en de CO2-reductie in het noorden – naar schatting zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland geraakt. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter hoe het noorden met het Programma JTF op deze kansen inspringt.

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaal-economische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050.

330 miljoen euro voor Noord-Nederland

Met het Programma JTF kunnen we in Nederland in totaal 623 miljoen euro inzetten om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Ook werken we hiermee aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, mét nieuwe werkgelegenheid. De provincie Groningen is samen met de gemeente Emmen de grootste van de zes regio’s in ons land die aanspraak maken op het JTF. De andere regio’s zijn IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeland, West Noord-Brabant en Zuid-Limburg.

Voor Noord-Nederland is er 330 miljoen euro beschikbaar. Tot 2027 gaan er meerdere subsidies open binnen het noordelijke Programma JTF. De partners binnen dit programma zijn: de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en het UWV) en de drie noordelijke provincies). Het SNN verzorgt de uitvoering van dit programma, in de vorm van subsidies.

Besluiten over toekenningen van subsidies vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts uit de Deskundigencommissie. Het Monitoringscomité houdt toezicht op de voortgang van het Programma JTF 2021-2027.

Voor wie?

De sectoren die direct getroffen worden door het stoppen van de gaswinning zijn bijvoorbeeld de productie en distributie van handel in aardgas. Daarnaast heeft het veel impact op de industrie, met name de procesindustrie, een belangrijke banenmotor in Noord-Nederland. Ook zijn er de indirect getroffen sectoren, zoals de industriële dienstverleners en de toeleveranciers van de direct getroffen bedrijven. 

Met het Europese geld uit het JTF kunnen onder meer het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden (zoals sociale diensten en werkplaatsen) en werkgever- en werknemersorganisaties aan de slag met de transitie naar een fossielvrije economie mét nieuwe werkgelegenheid. Het betreft het hele bedrijfsleven in het noorden: van grote ondernemingen tot mkb’ers, van innovatieve start-ups tot zzp’ers, van toeleveranciers tot producenten. Partijen kunnen met elkaar samenwerken óf juist de samenwerking opzoeken met kennis- en onderwijsinstellingen, van mbo tot wo. 

Drie sporen in het regioplan

Alle zes de JTF-regio’s in Nederland stellen een eigen regioplan op. De ministeries van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bundelen deze regioplannen tot een nationaal JTF-plan. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste versie van dit plan. Naar verwachting gaan de eerste subsidies uit dit plan open vanaf begin 2023. Op de pagina Programma JTF 2021-2027 kun je meer lezen over wanneer welke subsidie opengaat.

In het regioplan worden drie sporen uitgewerkt die verdere invulling geven aan het programma en die nauw met elkaar samenhangen: 

  1. Nieuw economisch perspectief
    Binnen dit spoor gaat het om het vernieuwen van de economie en het versterken van het kennis- en innovatiesysteem. 
  2. Groen perspectief
    Binnen dit spoor staat het benutten van kansen uit de vergroening centraal, in nauwe samenhang met spoor 1.
  3. Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief
    Via dit spoor worden, ondersteunend aan spoor 1 en 2, acties uitgezet die gericht zijn op het versterken van het menselijk kapitaal.

Meer weten over het JTF?

Verdiepende informatie over het Programma JTF vind je op de Europese webpagina over het JTF of lees je in onderstaande downloads:

Download alle documenten

Subsidie-openstellingen en aanvragen

Wanneer gaat welke subsidie open? En welke wet- en regelgeving geldt voor mijn aanvraag? Speciaal voor aanvragers hebben we een pagina met praktische informatie over het programma JTF. Ga naar de pagina Programma JTF 2021-2027 voor meer informatie en handige downloads.

Naar pagina Programma JTF 2021-2027

Deskundigencommissie

De Deskundigencommissie neemt de inhoudelijke beoordeling van de ingediende JTF-subsidieaanvragen voor haar rekening. Zij adviseert over de toekenning van de subsidie. Op de pagina Deskundigencommissie lees je wat deze commissie precies doet en wie er in de commissie zitten.

Naar pagina Deskundigencommissie

JTF en RIS3

Het Europese JTF-Programma 2021-2027 is een van de subsidieprogramma’s die middelen beschikbaar stelt om de verschillende doelen en kansen uit onze regionale innovatiestrategie (RIS3) in Noord-Nederland te kunnen bereiken. De RIS3 beschrijft 4 grote ontwikkelingen – transities – die de basis zijn voor de innovatiestrategie in Noord-Nederland. Dit betreft transities op het gebied van een circulaire economie, groene energie, digitalisering en gezondheid. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een circulaire, sociale en inclusieve regio en brede welvaart. Deze kansen willen we als regio de komende jaren benutten.

Samenwerkende partijen voor het JTF

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren. Zij doen dit onder de naam Just Transition Fund, met als ondertitel: Fonds voor een rechtvaardige transitie. 

De uitvoering van het JTF-programma ligt in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland in samenwerking met drie intermediaire instanties: Kansen voor west (West-Nederland) , SNN (Noord-Nederland) en Stimulus (Zuid-Nederland).

De partners die in Noord-Nederland aan het JTF-programma werken, zijn: de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s, (de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies). Het SNN verzorgt de uitvoering van dit programma, in de vorm van subsidies.
 

Wet- & regelgeving

Download alle documenten

Heb je vragen over de ontwikkeling van jouw idee voor het noorden?

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem contact op met: Europeseprogrammas@provinciegroningen.nl 

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project? De mensen uit het grote Noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar de website Sparren met de Matrix voor meer informatie.

Vragen over het indienen van je aanvraag?

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies uit de openstellingskalender en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met het JTF-team van het SNN: 

jtf@snn.nl 050-5224 900

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall