Subsidie Strategische, groene projecten (JTF)

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 16.000.000,-
Resterend budget € 31.000.000,-
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Draag jij met jouw project bij aan het versnellen van de overgang naar een fossielvrije en circulaire economie in de provincie Groningen en/of de gemeente Emmen? Ga je hiervoor investeren in een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof of ‘net zero’ maakindustriebedrijven of bouw je een kennisintensieve industriële circulaire waardeketen met noordelijke impact op of uit? En zorg je er met her-, om- en bijscholing voor dat nieuw en bestaand personeel klaar is voor de toekomst? Misschien is de subsidie strategische, groene projecten (JTF) iets voor jou.

Voor deze subsidie moet je eerst een aanvraag voor een preadvies indienen, voordat je een aanvraag kunt indienen. Uitleg en informatie over het preadvies, vind je onderaan de pagina.

Draag jij met jouw project bij aan het versnellen van de overgang naar een fossielvrije en circulaire economie in de provincie Groningen en/of de gemeente Emmen? Ga je hiervoor investeren in een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof of ‘net zero’ maakindustriebedrijven of bouw je een kennisintensieve industriële circulaire waardeketen met noordelijke impact op of uit? En zorg je er met her-, om- en bijscholing voor dat nieuw en bestaand personeel klaar is voor de toekomst? Misschien is de subsidie strategische, groene projecten (JTF) iets voor jou. 

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, natuurlijke personen ingeschreven in het handelsregister of een partij in een samenwerkingsverband van natuurlijke- en/of rechtspersonen. 

De subsidie richt zich op projecten die bijdragen aan het versterken en vergroenen van het industrieel ecosysteem in de regio en aan de ontwikkeling van groene of circulaire waardeketens met als doel maatschappelijke én economische gevolgen van de transitie op te kunnen vangen. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Strategische productieve investeringen gericht op: 

  • het vestigen van een productiefaciliteit waarmee kansen worden benut voor realisatie van een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof in de JTF-regio.; 
  • de vestiging van als strategisch aan te merken ‘net zero’ maakindustriebedrijven, producenten van technologieën die belangrijk zijn voor het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen.
 • Een strategisch project gericht op het op- en uitbouwen van een kennisintensieve industriële waardecirkel met noordelijke impact. 

 • Her-, om- en/of bijscholing en training van bestaand en nieuw personeel direct verbonden aan de uitvoering van het strategisch project en het gebruiken c.q. bedienen van de investeringen in het project.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidie bedraagt minimaal € 7.500.000 en maximaal € 15.000.000 per strategisch project (exclusief opleidingskosten);

 • De subsidie voor opleidingskosten bedraagt maximaal € 1.000.000 per project; 

 • De subsidiabele kosten voor een project gericht op strategische productieve investeringen moeten minimaal € 100 miljoen zijn;

 • De subsidiabele kosten voor een strategisch project gericht op het op- en uitbouwen van een kennisintensieve industriële waardecirkel met noordelijke impact moeten minimaal € 20 miljoen zijn;

 • Het project begint binnen drie maanden na de datum van de subsidieverlening;

 • Het project moet binnen 48 maanden na de datum van de subsidieverlening zijn afgerond;

 • Vergunningen moeten uiterlijk 5 maanden na de datum van verlengingsbeschikking zijn verkregen;

 • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn.

Aanvraagproces

Voor het indienen van een aanvraag dien je eerst een preadvies aan te vragen bij de Deskundigencommissie. Het preadvies geeft een advies over de mate waarin het project past binnen het doel van de subsidie. Het aanvraagproces verloopt daarmee in de volgende fasen: 

 • Stap 1: Aan de hand van het format preadvies ga je in gesprek met de provincie (inhoudelijk) en met het SNN (subsidie-technisch). 
  Contactgegevens:
  Provincie Groningen: europeseprogrammas@provinciegroningen.nl 
  Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl
  SNN: jtf@snn.nl of bel naar 050-5224 900
   
 • Stap 2: Dien je aanvraag voor een preadvies in. Je kunt een aanvraag voor een preadvies indienen vanaf 2 oktober 2023 09.00 uur tot en met 31 mei 2024 17.00 uur. Gebruik hiervoor het format ‘Preadvies Strategische, groene projecten’. Deze vind je op de pagina Aanvraag voorbereiden.  

Let op! Het aanvragen van een preadvies is een verplichte stap in het aanvraagproces.  

 • Stap 3: Je ontvangt een uitnodiging om je concept projectvoorstel te presenteren aan de Deskundigencommissie.  
 • Stap 4: Op basis van het concept projectvoorstel en de presentatie brengt de Deskundigencommissie een schriftelijk advies uit. Dit preadvies is een informele reflectie. Aan het preadvies kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Stap 5: Vervolgens kun je een volledige aanvraag indienen vanaf 20 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 oktober 2024 12:00 uur. 
 • Stap 6: Na het indienen van de volledige aanvraag gaan wij de aanvraag controleren op compleetheid. 
 • Stap 7: Wanneer de aanvraag compleet is ingediend, wordt de aanvraag beoordeeld door de Deskundigencommissie. Bij een positief advies van de Deskundigencommissie vindt een subsidie-technische beoordeling plaats door het SNN.  

Let op!

De subsidieregeling is opgedeeld in meerdere regelingen. Meerdere regelingen zijn dus opgenomen in één document. Deze vind je onder "wet- en regelgeving". 

Voor de subsidie Strategische, groene projecten (JTF) zie pagina 1 tot en met 4. 

Preadvies subsidie Strategische, groene projecten (JTF) aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag preadvies

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Subsidie Mkb personeel en scholing (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het opstellen van strategisch personeelsadvies- en/of beleid op te laten stellen, je personeel bij te scholen op nieuwe vaardigheden en competenties óf door een personeelsmedewerker in dienst te nemen.

Subsidie Mkb digitalisering en robotisering (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het laten opstellen van een digitaliseringsadvies en/of voor de investering in hard- en software.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Mkb-ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen subsidie van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie start-up fonds

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang max. € 10.000.000,- subsidie voor investeringen in innovatieve duurzame start-ups.

Voucherregeling mkb Fryslân 2023

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

50% subsidie voor het laten opstellen van een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan of een adviesplan of volgen van een opleiding voor strategische HR.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*50%* subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

Subsidie investering en opleiding (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 september 2025

Ontvang max. €7.500.000,- subsidie voor investeringen in de proces- en maakindustrie én de scholing van nieuw en bestaand personeel.

Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Fysieke investeringen - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Groningen

Fysieke Investeringen - Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Drenthe

Fysieke investeringen - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Fryslân

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2019

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2018

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2017

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Bedrijven krijgen subsidie tot maximaal 30% van het...