Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen - Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidies Verduurzamen en Verbeteren Groningen. 

Subsidie aanvraag indienen

 • Normaal gesproken dien je een subsidieaanvraag digitaal in via ons eLoket. Maar je kunt er ook voor kiezen om een aanvraag schriftelijk in te dienen. Houd er wel rekening mee dat het dan iets langer kan duren voordat je bericht van ons krijgt. 
   

  Wil je je aanvraag schriftelijk indienen? Neem dan contact op met het SNN via 050-5224 924. 

 • Het machtigingsformulier vind u op onze website. Dit is een formulier waarmee je iemand anders kunt machtigen. Dit formulier stuurt diegene dan mee met je aanvraag voor de subsidie. Of neem hiervoor contact met ons op via vvg@snn.nl of 050 5224 924. Wij sturen je dan een formulier waarmee je iemand anders kunt machtigen.

 • Door de grote hoeveelheid aanvragen kan het even duren voordat je de e-mail ontvangt. Het kan ook zijn dat de e-mail in je spamfolder terecht is gekomen. 

  Heb je na 30 minuten nog geen e-mail ontvangen? Dan kan je tijdens kantoortijden (ma-vr 08:30-17:00) contact opnemen met team Duurzaamheid via 050 5224 924. Een van onze medewerkers kan dan het account voor je activeren.

  Buiten kantoortijden kan je een e-mail sturen naar vvg@snn.nl. De eerst volgende werkdag zullen wij dan het account activeren. Vermeld in de e-mail in ieder geval je naam en het e-mailadres waarmee je het account hebt aangemaakt.

Algemene vragen

 • Is jouw woning of gebouw onderdeel van het versterkingsprogramma van NCG, dan heb je een brief van NCG ontvangen. Hierin staat welke subsidie je aan kunt vragen. Is het voor jou niet duidelijk voor welke subsidie je in aanmerking komt? Bekijk het schema hieronder, dat je verder kan helpen. Kom je er toch niet uit? Neem dan contact op met NCG.

   

   

   

   

   

     Of download de volledige afbeelding

 • Groningen wordt veiliger door het besluit van het kabinet om de gaswinning uit het Groningenveld af te bouwen. Daarnaast is de bouwkundige kennis van de gevolgen van aardbevingen op gebouwen toegenomen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de versterkingsopgave. Door de afbouw van de gaswinning is de verwachting dat een groot deel van de gebouwen in Groningen geen of minder zware versterkingsmaatregelen meer nodig heeft.

  Door bovenstaande ontwikkelingen hebben de rijksoverheid en de aardbevingsgemeenten Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland en Oldambt extra afspraken gemaakt. Eén van de afspraken was om eigenaren tegemoet te komen voor de lange doorlooptijd van de versterkingsoperatie, uitgestelde investeringen in onderhoud en verbetering van het gebouw en de gewekte verwachtingen die zij mogelijk hadden dat hun gebouw zwaar versterkt moest worden.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

 • Vanaf 1 juni: Voor eigenaren met een woning of ander gebouw in de versterkingsopgave. Deze kunnen een subsidie aanvragen voor:

  • 7.000 euro voor verduurzaming als je woning of gebouw versterkt wordt of is met een beoordeling op oude inzichten;
  • 17.000 euro voor verbetering en verduurzaming als je woning of gebouw een beoordeling krijgt met nieuwe inzichten, of een beoordeling heeft met oude inzichten en veilig bevonden is. Met uitzondering van woningen en gebouwen die door gemeenten zijn geselecteerd om niet uitlegbare verschillen op te lossen. Deze eigenaren kunnen vanaf dit najaar de subsidie aanvragen.

  Vanaf 1 juli: Voor eigenaren die in het aardbevingsgebied wonen, maar de woning geen onderdeel is van het versterkingsprogramma van NCG. Let op! Voor deze subsidie zijn per jaar maximale budgetten. Het budget van 75 miljoen euro in 2021 is bereikt. Vanaf begin 2022 kun je in de tweede ronde alsnog de subsidie aanvragen! Er is dan dubbel zoveel budget beschikbaar, namelijk 150 miljoen euro. In 2023 is er nog eens 75 miljoen euro beschikbaar.

 • Je kunt subsidie ontvangen voor:

  Verduurzaming en energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, HR++-glas en zetten van een spouwmuur. Verbetering van jouw woning of gebouw is erop gericht om achterstallig onderhoud op te lossen en te zorgen voor meer wooncomfort. Je kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor een nieuwe keuken of badkamer. Investeringen aan je inboedel, zoals een nieuwe tv zijn niet mogelijk.

  Bij de subsidie die maximaal €7.000,- euro bedraagt, kun je kiezen uit een lijst met geselecteerde energiebesparende maatregelen. Deze staan op de website en in artikel 4 van de subsidieregeling.

  Bij de andere twee subsidies (€ 17.000 en € 10.000) mag je zelf jouw energiebesparende maatregelen kiezen, onderhoud plegen aan het gebouw of het gebouw verbeteren voor zover de maatregelen op of in het gebouw plaatsvinden en niet tot de inboedel behoren. Voor de subsidie van € 17.000 geldt dit ook voor bijgebouwen zoals een schuur of garage.

 • Het verduurzamen van de woning betekent dat je maatregelen treft die de energielasten verlagen. Hierdoor wordt jouw woning energiezuiniger en dat is beter voor het milieu.

  Het verbeteren van de woning houdt in dat je achterstallig onderhoud oplost, zorgt voor meer wooncomfort en de woning leefbaar maakt voor de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van een cooker, het plaatsen van een nieuwe badkamer of het splitsen of samenvoegen van kamers waardoor de woning beter bij de inwonende past.

 • Ja, je kunt met terugwerkende kracht subsidie aanvragen. Maar, let op: de werkzaamheden moeten dan wel ná 6 november 2020 zijn betaald. Vergeet niet om de eindfactuur met betalingsbewijs toe te voegen bij je aanvraag.

 • Ja, je kunt al beginnen en de subsidie vanaf nu of later aanvragen. De werkzaamheden mogen al zijn uitgevoerd. Je kunt dan met terugwerkende kracht subsidie ontvangen. Later aanvragen kan dus ook. Alleen werkzaamheden die zijn betaald na 6 november 2020 komen in aanmerking voor subsidie.

  Wel is het zo dat je pas zeker bent van het ontvangen van de subsidie, nadat je officieel akkoord hebt ontvangen. Wij noemen dit de verleningsbeschikking.
   

 • Dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat je al een versterkingsadvies heeft maar niet in aanmerking komt voor een nieuwe beoordeling. Het kan ook zijn dat je woning of gebouw niet in het versterkingsprogramma van NCG zit. Is je situatie niet duidelijk? Neem dan contact op met NCG.

  NCG is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met het NCG. De contactgegevens vind je je de website van de NCG: Contact en locaties.

 • Ja, het is ook mogelijk om voor jouw zakelijke pand subsidie aan te vragen. Het pand moet dan wel opgenomen zijn in het versterkingsprogramma van NCG. Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie:

 • Een versterkingsadvies volgt na opname van het gebouw. Uit het versterkingsadvies blijkt of het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Je dient een zakelijke aanvraag in wanneer het gebouw waarvoor je subsidie aanvraagt in het bezit is van een niet-particulier. Normaal gesproken vragen particulieren de subsidie aan op basis van DigiD. Bij een zakelijk aanvraag dient via E-herkenning te worden ingelogd of een zakelijk account worden aangemaakt.

 • Verbetermaatregelen zijn maatregelen waarmee jij jouw woning kunt verduurzamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, een spouwmuur etc. Een complete lijst van deze maatregelen vind je op onze website. Daarnaast kun je subsidie ontvangen voor verbouwplannen. Houd er rekening mee dat het per subsidie afhankelijk is voor welke maatregelen jij in aanmerking komt.
  Bij de subsidie die maximaal €7.000,- euro bedraagt, kun je kiezen uit een lijst met geselecteerde energiebesparende maatregelen. Deze staan op de website en in artikel 4 van de subsidieregeling.

  Bij de subsidie die maximaal € 17.000 bedraagt, mag je zelf jouw energiebesparende maatregelen kiezen, onderhoud plegen aan het gebouw of het gebouw verbeteren voor zover de maatregelen op of in het gebouw plaatsvinden en niet tot de inboedel behoren. 

Voorwaarden van de subsidie

  • Voor de €  7.000,- Blok B subsidie kunt u twee keer een aanvraag indienen.
  • Voor de €  7.000,- rijksregeling subsidie kunt u meerdere aanvragen indienen.
  • Voor de € 10.000,- subsidie kunt u meerdere aanvragen indienen.
  • Voor de € 17.000,- Blok B subsidie kunt u twee keer een aanvraag indienen.
  • Voor de € 17.000,- rijksregeling subsidie kunt u meerdere aanvragen indienen.
 • Nadat je de aanvraag voor subsidie hebt ingediend, heb je vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. 

 • Wij kijken welke andere subsidies je hebt ontvangen. De kosten vanuit andere subsidies worden door ons gecorrigeerd. Je kunt niet twee keer voor dezelfde maatregel subsidie aanvragen.

  Ook kan je niet meer subsidie ontvangen dan dat er kosten zijn gemaakt. Wanneer de toekenning van subsidie leidt tot een hogere vergoeding dan de gemaakte kosten, wordt dit dus gecorrigeerd.

 • De subsidievoorwaarden uit je verleningsbeschikking (toekenning van de subsidie) blijven ongewijzigd. Heb je opnieuw een brief van NCG (voor één van de andere onderdelen) ontvangen? Dan krijg je de mogelijkheid om nog een keer subsidie aan te vragen. De subsidie moet wel voor een andere maatregel worden aangevraagd.  
  Heb je bijvoorbeeld al subsidie ontvangen voor het plaatsen van een spouwmuur, dan kan dit niet nog een keer. Wel kun je de nieuw aangevraagde subsidie inzetten voor een andere maatregel. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

   

 • Dit is afhankelijk van welk onderdeel je subsidie aanvraagt:

  • Voor de €7.000,- subsidie is het verplicht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer.
  • Bij de onderdelen (€10.000,- en €17.000,) mogen de werkzaamheden zowel door jouzelf als door een aannemer worden uitgevoerd.
 • Nee, je bent vrij om zelf aannemers/leveranciers te benaderen

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen

 • Je kan voor de volgende maatregelen subsidie aanvragen:

  - een maatwerkadviesrapport;

  - deelname aan een lokaal energieproject;

  - het aanschaffen van materiaal en de kosten van de installatie, uitgevoerd door een onderneming, voor het aanbrengen of installeren van de navolgende energiebesparingsmaatregelen:

  1. dakisolatie in de thermische schil of isolatie van de zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is, met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W], of isolatie voor een monument;
  2. vloer- of bodemisolatie in de thermische schil met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W], of isolatie voor een monument;
  3. gevelisolatie van de binnen- en buitengevel met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W], of isolatie voor een monument;
  4. spouwmuurisolatie in de thermische schil met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2K/W], of isolatie voor een monument;
  5. HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K], of triple-glas met een maximale U-waarde van 0,8 [W/m2K] in de thermische schil, of isolerend glas voor een monument;
  6. kozijn vereist voor HR++ of triple-glas met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K], of kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument;
  7. technieken voor warmteterugwinning (wtw), bestaande uit een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%, een verticaal systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchepijp wtw) met een rendement van ten minste 45%, of een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchegoot wtw of douchebak wtw) met een rendement van ten minste 45%;
  8. isolerende deur in de gevel met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m2K];
  9. isolerende gevelpanelen met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m2K];
  10. ruimteverwarmingstoestel of waterverwarmingstoestel met warmtepomp als bedoeld in artikel 4.5.1. juncto artikel 4.5.4. van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;
  11. zonneboiler als bedoeld in artikel 4.5.5. van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;
  12. zonnepanelen;
  13. infraroodpanelen;
  14. warmte-koudeopslag;
  15. lage temperatuurverwarming voor woonkamer en keuken;
  16. energiezuinige verwarmingspomp;
  17. technieken voor de opwekking van windenergie.
 • Binnen dit onderdeel kun je subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen en voor onderhoud of voor het verbeteren van de woning. Deze maatregelen moeten worden aangebracht in of aan het gebouw en behoren niet tot de inboedel. Je kunt bijvoorbeeld ook maatregelen uitvoeren aan andere gebouwen op hetzelfde adres, zoals een schuur, garage of bedrijfsgebouw. 

 • Binnen dit onderdeel kun je subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen en voor onderhoud of voor het verbeteren van de woning. Deze maatregelen moeten worden aangebracht in of aan het gebouw en mogen niet tot de inboedel behoren. Je kunt bijvoorbeeld ook maatregelen uitvoeren aan andere gebouwen op hetzelfde adres, zoals een schuur, garage of bedrijfsgebouw. 

Koop of verkoop van de woning of het gebouw

 • Je kunt alléén een aanvraag indienen als je op het moment van aanvragen eigenaar bent van de woning. Bovendien moet de maatregel ook echt aangebracht worden.  Je kunt wel je woning op laten knappen voor de verkoop. Heb je de subsidie nog niet volledig gebruikt, dan kan de nieuwe eigenaar nog een aanvraag indienen voor het resterende bedrag. 

  Het is ook mogelijk om de subsidie over te dragen aan de nieuwe eigenaar van de woning. 
   

 • Er volgen geen rechten uit de ontvangen brief. De brief geeft alleen informatie aan de eigenaar. De vraag is niet of de brief overdraagbaar is, maar of de ‘nieuwe’ eigenaar aanspraak kan maken op de diverse regelingen.

  De aanspraak op de tegemoetkoming en subsidies volgt uit de Tijdelijke wet Groningen, Ministeriele Regeling onder de Tijdelijke wet Groningen en uit de subsidieregeling. Het is de eigenaar van het gebouw die hier beroep op kan doen. Dus bij overdracht van het gebouw verliest de ‘oude’ eigenaar zijn aanspraak op de tegemoetkoming en subsidies, indien hij hier nog geen aanspraak op heeft gemaakt. Indien de ‘oude’ eigenaar het maximale budget nog niet heeft uitgeput kan de ‘nieuwe’ eigenaar aanspraak maken op de subsidie.

 • Ja dit kan. Neem hiervoor contact op met het SNN via 050 5224 924.

Behandeling van de aanvraag

 • Nadat je de aanvraag hebt ingediend, kijken wij of je voor subsidie in aanmerking komt. Is dat het geval, dan duurt het maximaal 13 weken voordat je de verleningsbeschikking ontvangt. Hierin staat dat je in aanmerking komt voor subsidie. Na ontvangst van dit bericht duurt het nog maximaal 15 werkdagen voordat het geld op je rekening staat. 

 • Je hebt je aanvraag bij ons ingediend en hoeft op dit moment niets te doen. Nu is het aan ons om jouw aanvraag te beoordelen. Wij beoordelen de aanvraag binnen 13 weken. Mocht blijken dat de aanvraag (nog) niet compleet is, dan nemen wij contact met je op.

 • De maximale wachttijd is 13 weken. Dit heeft te maken met de vele aanvragen die bij ons binnen komen. Wij doen ons best om alle aanvragen zo goed en zo snel mogelijk in behandeling te nemen. 
   

Facturen en betalingen

 • Nee, dit is niet mogelijk. Het subsidiebedrag wordt op jouw bankrekening gestort.

 • De facturen en betaalbewijzen moeten 3 jaar bewaard worden. Deze periode gaat in vanaf het moment dat de subsidie is vastgesteld en je daarover de brief hebt ontvangen.