Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023

Locatie:
Drenthe
Maximaal bedrag € 20.000,-
Resterend budget
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 14 november 2025

Ben je een particulier hoefdierhouder en ben je gevestigd in Drenthe? Vraag deze subsidie voor wolfwerende rasters aan.

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook het aantal schadegevallen toe. Steeds meer dierhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Sinds 1 april 2023 kunnen, naast schapen- en geitenhouders, ook overige hoefdierhouders (paarden, alpaca’s) subsidie aanvragen. Voor overige hoefdierhouders werkt deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022 .

Voor wie is deze subsidie?

Hoefdierhouders, hieronder vallen runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s en paardachtigen, die gevestigd zijn in Drenthe.  

Ben je zakelijk hoefdierhouder? Je kunt deze subsidie ook zakelijk aanvragen. Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina: Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 Zakelijk.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het aanschaffen of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering. 
  De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt: 
  € 570,- per hoefsoort en, € 3,40 per strekkende meter met een maximum van € 680,- per rund en paardachtige en een maximum van € 114,- per ander hoefdier.

 • Het aanschaffen van een verplaatsbare wolfwerende afrastering.  
  De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt: 
  € 34,- per dier. 

 • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.  
  De subsidie voor een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbare afrastering bedraagt: 
  € 4.500,- voor een automatisch oprolsysteem voor een verplaatsbare afrastering met draden.  

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent een bestaande hoefdierhouder.

 • Je bent gevestigd in Drenthe. 

 • Runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s moeten uiterlijk op 17 december 2021 zijn geregistreerd in het Identificatie- en registratiesysteem van de RVO. Voor alpaca's geldt hiervoor een uitzondering. De houder is verplicht om een stallijst bij te houden en mee te sturen.

 • Paardachtigen moeten uiterlijk op 1 mei 2023 zijn geregistreerd in het Identificatie- en registratiesysteem

 • De activiteit waarvoor je subsidie aangevraagd is niet uitgevoerd voor 1 januari 2023. Is de activiteit vóór 1 januari 2023 uitgevoerd, dan is er geen/vervalt het recht op subsidie. 

 • Bij een verplaatsbare wolfwerende afrastering en een automatisch oprolsysteem moet je kunnen aantonen dat de dieren binnen de provincie Drenthe zullen grazen. Lever bij je aanvraag daarom een kaart aan van de percelen en geef aan op de kaart waar dieren lopen als een verplaatsbare afrastering aangevraagd wordt.

 • De gehele afrastering moet voldoen aan paragraaf 2.2. van de Faunaschade Preventiekit module wolven.

 • Wanneer je kiest voor het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden, dan moet het aantal dieren waarvoor het systeem wordt aangeschaft minimaal bestaan uit: 
  Een groep van 17 paardachtigen of runderen of, een groep van minimaal 100 andere hoefdieren.  
   

 • De subsidie wordt slechts eenmaal verstrekt. Dit houdt in dat een dierhouder die eerder subsidie ontving voor de bescherming van schapen en geiten, nogmaals subsidie kan aanvragen wanneer hij dat doet voor het beschermen van paarden. De dierhouder kan niet nogmaals subsidie aanvragen voor schapen en geiten.

Subsidie wolfwerende rasters Drenthe aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Provinciale LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner of bedrijf subsidie aan voor jouw project.