Adviesregeling Groningen veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de Adviesregeling Groningen.

Over de subsidie

 • Je kunt 50% subsidie krijgen over de kosten voor het inhuren van een deskundige. Deze kosten komen alleen in aanmerking voor subsidie als het gaat om het opstellen van business- of investeringsplannen, het voorbereiden en indienen van voorstellen voor inzet van risicofinanciering of de voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht.

 • Dit is de overdracht van de zeggenschap over een onderneming of een deel daarvan.

 • Dit is een plan voor het starten van een nieuwe onderneming, het overnemen van een bestaande onderneming of voor de uitbreiding of ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het plan brengt de haalbaarheid van de plannen van de aanvrager in kaart en bevat in ieder geval een beschrijving van de onderneming of nieuwe activiteit, een beschrijving van de markt en een financiële onderbouwing. Investeringsplannen kunnen zowel betrekking hebben op nieuwe investeringen, vervangingsinvesteringen als ook uitbreidingsinvesteringen en de financiering hiervan.

   

   

 • Dit zijn investeringen in de vorm van eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, lening, garantie of een mix daarvan.

Deskundige

 • Dit is iemand die op grond van opleiding of ervaring gekwalificeerd is om een advies te verzorgen. De deskundige is onafhankelijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Offerte

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

  • Een specificatie van de kosten:
   - het aantal uren;
   - het uurtarief;
   - de activiteiten.
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. 

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie kan de offerte helaas als ongeldig worden verklaard.

 • Onder het aangaan van een verplichting wordt bijvoorbeeld het akkoord gaan met een offerte van een deskundige bedoeld (ongeacht of dit schriftelijk, online of mondeling is). 

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Budget

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Dreigt het subsidieplafond op een dag te worden overschreden? Dan worden de complete aanvragen die op die dag zijn binnengekomen gerangschikt doormiddel van een loting door de notaris.

Bankafschrift

 • Met het bankafschrift controleren we of de subsidie ook daadwerkelijk op de rekening wordt gestort van de onderneming die de aanvraag indient.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient;
  • de naam van de onderneming;
  • het logo van de bank.

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

 

Terug naar de subsidie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall