Vanaf 23 januari eerste 2 subsidies JTF open: wat is belangrijk?

Publicatie datum:
Leestijd: 1 minuut leestijd

Op maandag 23 januari 2023 gaan vanuit het Just Transition Fund (JTF) de eerste subsidies open voor noordelijke ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen. Het JTF, het Europees fonds voor een rechtvaardige energietransitie, is bedoeld voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. De Europese Unie stelt binnen het JTF 330 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar voor de transitie naar een klimaatneutrale economie in het Noorden, met nieuwe werkgelegenheid. 

Rond half januari 2023 wordt de definitieve subsidieregeling vanuit het Ministerie van SZW beschikbaar en gepubliceerd op onze website. In dit bericht informeren wij je alvast over de belangrijkste zaken, om bij het aanvragen van de eerste twee subsidies rekening mee te houden.

Eerste subsidie-openstellingen binnen het JTF-Fonds

Op 23 januari 2023 gaan de eerste twee subsidies binnen het JTF open. Dit zijn de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking) en de Subsidie investering en opleiding.

Naar verwachting volgen in maart en april van 2023 de volgende subsidie-openstellingen:

  • Transitieregeling 
  • Start-up fonds 
  • Call infrastructuur 
  • Innovatieve kennisinfrastructuur 

Tot 2027 zullen er verschillende andere subsidies binnen het JTF-Fonds opengesteld worden.

Wat is belangrijk? Houd hier alvast rekening mee 

Bij het verdiepen in én het voorbereiden op je subsidieaanvraag voor (één van) de eerste twee subsidies, is het belangrijk om met onderstaande aandachtspunten alvast rekening te houden. Rond half januari vind je de definitieve subsidieregeling met alle ins & outs op onze website. 

1.    Gebied waarvoor de subsidie geldt: 
Belangrijk is dat het effect van jouw idee, project, initiatief en daarmee uiteindelijk de subsidieaanvraag neerslaat én verschil maakt in de provincie Groningen en/of in de gemeente Emmen.


2.    Subsidiabele kosten:
Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Dat zijn loonkosten inclusief overheadkosten; loonverletkosten; kosten van door een subsidieontvanger verrichte eigen arbeid; bijdragen in natura; afschrijvingskosten en andere kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd. 


3.    Niet subsidiabele kosten:
Welke kosten komen niet voor subsidie in aanmerking? Dat zijn onder andere:
Administratieve en financiële sancties en boetes; Winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband; Fooien en geschenken; Representatiekosten en -vergoedingen;  Kosten van personeelsactiviteiten; Kosten van overboekingen en annuleringen; 
Gratificaties en bonussen; Kosten van outplacementtrajecten.


4.    Subsidies worden afgehandeld op volgorde van ontvangst:
De subsidieaanvragen voor de eerste twee JTF-subsidies worden op volgorde van ontvangst afgehandeld. Dat betekent dat aanvragen die vanaf 23 januari zijn ingediend én compleet zijn, als eerste in aanmerking komen voor subsidie. 


5.    Beoordelingscriteria:
Tijdens de beoordeling van een project wordt een hoger aantal punten toegekend als:
a. het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van het Programma JTF 2021-2027;
b. het project meer sociaal-economisch integraal is;
c. het technische en sociale innovatiegehalte van het project hoger is;
d. het economisch of financieel toekomstperspectief hoger is;
e. de kwaliteit van het projectplan beter is, of;
f. het project meer bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en aan maatschappelijke-sociale impact.


6.    Wat moet jouw subsidieaanvraag bevatten?:
Jouw subsidieaanvraag moet ten minste het volgende bevatten:
- Een projectplan met in ieder geval: een beschrijving van de doelstelling, resultaten en producten die je met jouw idee, project, initiatief wilt bereiken; een beschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten en hoe je deze wilt uitvoeren,           verantwoorden en administreren; een begroting, een sluitend financieringsplan; de duur van de projectperiode;
- Voor zover van toepassing: een overzicht van de samenwerkende, deelnemende partijen en de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële verplichtingen van de partijen. En de bevoegdheid van een penvoerder. 


7.    Voorschot:
Het ontvangen van een voorschot op de subsidie is mogelijk na ontvangst van de verleningsbeschikking. Een voorschot vooruitlopend op te maken kosten kan maximaal 20% van de oorspronkelijk verleende subsidie bedragen.
 

Stel al je vragen tijdens het JTF-Webinar op 12 januari 2023. Meld je nu aan!

Op donderdagmiddag 12 januari organiseert het SNN, in samenwerking met de provincie(s), van 16.00 – 17.00 uur een interactief webinar over de eerste twee subsidies die vanaf 23 januari aan te vragen zijn via onze website. In het webinar even wij een korte toelichting over beide subsidies. Daarna is er alle ruimte voor vragen. Wil jij er bij zijn? Meld je dan nu aan

Meer lezen en weten over het Programma JTF 2021-2027? 

Het JTF is een nieuw Europees programma. Benieuwd naar de doelen van dit programma, de doelen van de verschillende subsidies binnen dit fonds en naar de doelgroep van dit programma? Of ben je op zoek naar contactgegevens bij de provincies of het SNN? Ga dan naar de pagina Programma Just Transition Fund (JTF).

De partners binnen dit programma zijn: de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en het UWV) en de drie noordelijke provincies). Het SNN verzorgt de uitvoering van dit programma.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.