Vraag subsidie aan voor het verduurzamen van jouw landbouwbedrijf

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Ben jij een (jonge) landbouwer in de provincie Drenthe, Fryslân of Groningen? En wil jij jouw landbouwbedrijf verduurzamen? Goed nieuws! Vanaf vandaag kun je de subsidie Productieve investeringen landbouw aanvragen. 

landbouwster in stal met koeien

Subsidie voor het verduurzamen van jouw landbouwbedrijf 

Je kunt deze subsidie aanvragen voor de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties. Met deze investeringen lever je een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast maak je efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit. Je kunt deze subsidie ook aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn.  

De hoogte van de subsidie is maximaal 40% van de totale kosten van jouw investering. Het subsidiebedrag is minimaal € 40.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag. Ben je landbouwer en jonger dan 40 jaar? Dan kun je tot 55% van de totale kosten van jouw investering subsidie aanvragen. 

Dien uiterlijk 12 februari 2024 jouw aanvraag in 

Om 17.00 uur die dag sluit de subsidie. Dien daarom voor die tijd jouw subsidieaanvraag in.   

Twee wijzigingen voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Fryslân (windturbines en mestverwerkingsinstallaties)

Op 30 januari 2024 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten om twee wijzigingen door te voeren voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Fryslân. Het gaat om wijzigingen in de categorieën 'Energie en klimaat' (17 punten) en 'Veehouderij' (16 punten) van de investeringslijst. Door de wijziging kun je nu subsidie aanvragen voor windturbines met een ashoogte van 15 meter of lager. Ook zijn er twee mestverwerkingsinstallaties toegevoegd aan de investeringslijst.

Let op! Deze wijzigingen gelden alleen voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Fryslân. De subsidie blijft voor de provincies Drenthe en Groningen ongewijzigd.

GLB 23-27

De subsidie productieve investeringen landbouw is één van de eerste subsidies uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Het GLB 23-27, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, richt zich op de landbouwsector met als doel de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te beschermen. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Meer weten?

Of de subsidie aanvragen? Op de programma pagina GLB 23-27 vind je de subsidiepagina Productieve investeringen landbouw voor jouw provincie.