Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Investeer jij in transities naar vergroening en verduurzaming? De provincie ondersteunt bestaande en nieuwe industriële bedrijven die bijdragen aan de positie van Groningen op het gebied van groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Met deze subsidie kun je maximaal 20% tegemoetkoming krijgen voor jouw investering in gebouwen en bedrijfsmiddelen. 

Tweede tranche

Op 9 februari 2021 hebben GS de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie vastgesteld en een subsidieplafond van 10 miljoen gepubliceerd. Op 29 maart 2022 hebben GS het plafond opgehoogd met 10 miljoen euro. Tevens zijn er enkele kleine wijzigingen in de regeling doorgevoerd.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2023 ?
Besluit op aanvraag
22 weken
Resterend budget
€10.000.000 ?
Subsidiepercentage
10% of 20% ?
Maximale subsidie
€3.000.000,- ?

Voor wie

Subsidie kan worden aangevraagd door industriële bedrijven in de provincie Groningen (of die zich daar willen vestigen), met uitzondering van energieproducenten.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende bedrijfsgebouwen bij het vestigen van een industriële onderneming

 • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende gebouwen gericht op uitbreiding van activiteiten van een industriële onderneming

 • Investering in bedrijfsmiddelen en daarmee samenhangende gebouwen gericht op ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Investeringen richten zich op productie en toepassing van CO₂-vrije waterstof in industriële ketens om bij te dragen aan de transitie naar groene waterstof, en/of;

 • Investeringen richten zich op het onder bepaalde voorwaarden inzetten van biotische grondstoffen voor nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen en/of;

 • Investeringen richten zich op hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen en/of;

 • Investeringen richten zich op reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.

 • De subsidiabele kosten voor ondernemingen op de Zernike-campus bedragen minstens € 1.000.000,-.

 • De subsidiabele kosten in het overige werkingsgebied bedragen minstens € 5.000.000,-.

 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% voor MKB en maximaal 10% voor grote ondernemingen.

Regeling en toelichting

Download alle documenten
 • Geconsolideerde versie gewijzigde subsidieregeling Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI).pdf
  1.11mb
  Download document
 • Wijzigingsbesluit Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI) tweede tranche.pdf
  0.25mb
  Download document
 • Besluit ophogen subsidieplafond Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI).pdf
  0.22mb
  Download document
 • Regionale steunkaart 2022-2027
  0.29mb
  Download document
 • Verordening Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI)
  1.57mb
  Download document
 • AGVV 2017/1084 van de commissie tot wijziging van de verordening Nr. 651/2014
  0.51mb
  Download document
 • PowerPoint presentatie Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021
  5.17mb
  Download document
 • Bekendmaking subsidieplafond Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 (SITI)
  0.23mb
  Download document
 • Mandaatbesluit Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021
  0.27mb
  Download document
 • Procedureregeling subsidie provincie Groningen 2018
  0.73mb
  Download document
 • Kaderverordening subsidies provincie Groningen geldig vanaf 1 oktober 2017
  0.27mb
  Download document
 • Regionale steunkaart 2014-2020
  0.05mb
  Download document
 • AGVV 2014 Nr. 651/2014 van de commissie
  0.69mb
  Download document

Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 aanvragen

Een aantal veelgestelde vragen

 • Het is verplicht om bij de subsidieaanvraag een CO2-analyse aan te leveren. Deze analyse moet door een onafhankelijke deskundige worden opgesteld. Zonder deze analyse is een aanvraag niet compleet. Uit deze analyse moet blijken dat er sprake is van tenminste 40% CO2 reductie in vergelijking met de oorspronkelijke situatie of tot een relevante alternatieve productieroute.

  De rapportage dient te worden opgesteld conform het Greenhouse Gas Protocol of een vergelijkbare methodiek zoals een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd conform normen ISO 14040/44 en ISO 14025.

 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking met landschapsbeheer/ Stichting Groninger landschap. Overleg een document waaruit blijkt dat de aanvrager door deze samenwerking een directe of indirecte bijdrage levert aan positieve ruimtelijke maatschappelijke effecten.

 • Er is een verplichte bijlage opgesteld die de aanvrager moet gebruiken om te kijken op grond van welke AGVV artikelen de aanvraag wordt ingediend.

  Daarnaast moet een aanvullende staatssteun analyse worden overgelegd als de aanvraag is gebaseerd op artikel 36, 37 of 38 van de AGVV. Dit document moet onderbouwen wat de meer-investeringskosten zijn t.o.v. de referentie-investeringen moet worden gemaakt. Er moet worden bepaald welke investeringen en bijbehorende bedragen verder gaan dan de Europese normen. Dit moet een staatsteunanalyse zijn van een onafhankelijke derde.

 • Nee dat mag niet. Een projectplan moet in de Nederlandstaal worden ingediend. Als het projectplan in een buitenlandse taal wordt ontvangen wordt de aanvrager eenmalig in de gelegenheid gesteld dit in het Nederlands om te zetten (o.g.v. de AwB). Wel verliest men hierdoor zijn plek in de volgorde van complete aanvragen?

  Bijlagen die in het Engels taal zijn geschreven mogen wel worden geüpload in het Engels. Ze moeten dan wel van een Nederlandse samenvatting worden voorzien.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen voor de subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall