SITI 2021 veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021.

Projectplan

 • Nee dat mag niet. Een projectplan moet in de Nederlandstaal worden ingediend. Als het projectplan in een buitenlandse taal wordt ontvangen wordt de aanvrager eenmalig in de gelegenheid gesteld dit in het Nederlands om te zetten (o.g.v. de AwB). Wel verliest men hierdoor zijn plek in de volgorde van complete aanvragen?

  Bijlagen die in het Engels taal zijn geschreven mogen wel worden geüpload in het Engels. Ze moeten dan wel van een Nederlandse samenvatting worden voorzien.

Ombouwproject

 • Bij een ombouwproject moet een bestaande onderneming zijn bestaande productieproces fundamenteel wijzigen al dan niet in combinatie met een diversificatieproject.

Investering

 • In zo’n geval wordt een subsidieverlening op alle rechtspersonen te naam gesteld, die samen de economische activiteit bedrijven. Een holding, een vastgoedmaatschappij en de feitelijke werkmaatschappij kunnen samen de economische activiteit uitvoeren. Er mag geen sprake zijn van een vastgoedmaatschappij die commerciële verhuurtarieven doorberekend aan de werkmaatschappij. 

CO2-analyse

 • Het is verplicht om bij de subsidieaanvraag een CO2-analyse aan te leveren. Deze analyse moet door een onafhankelijke deskundige worden opgesteld. Zonder deze analyse is een aanvraag niet compleet. Uit deze analyse moet blijken dat er sprake is van tenminste 40% CO2 reductie in vergelijking met de oorspronkelijke situatie of tot een relevante alternatieve productieroute.

  De rapportage dient te worden opgesteld conform het Greenhouse Gas Protocol of een vergelijkbare methodiek zoals een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd conform normen ISO 14040/44 en ISO 14025.

 • Kijk of dit verderop in de keten ook leidt tot besparingen. Ook daarvan moet een document volgens de gestelde normen worden overgelegd waaruit dit blijkt, opgesteld door een onafhankelijke partij.

Beoordeling

 • Nee dan kan niet. Het is een alles of niets principe.

 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking met landschapsbeheer/ Stichting Groninger landschap. Overleg een document waaruit blijkt dat de aanvrager door deze samenwerking een directe of indirecte bijdrage levert aan positieve ruimtelijke maatschappelijke effecten.

Combineren van subsidies

 • Dit mag voor zover de Europese normen dit toelaten (zie artikel 8 van de AGVV).

 • Zie hiervoor de handleiding DEI+ pagina 33.

 • Bij de EIA en MIA / Vamil gaat het om regelingen die fiscaal voordeel bieden in de vorm van een aftrekpost voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die aanvullend is op de reguliere afschrijving. De Vamil biedt de ondernemer de mogelijkheid de investeringskosten willekeurig af te schrijven en geldt voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de zgn. milieulijst van het ministerie van Economische Zaken. EIA, MIA of Vamil aftrek is niet van invloed op de hoogte van de te verlenen dan wel vast te stellen subsidie. 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall