Subsidie BOL-stages Fryslân veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de Subsidie BOL-stages Fryslân.

Over de subsidie

 • Erkende leerbedrijven in Fryslân kunnen subsidie krijgen voor het beschikbaar stellen en doorlopen van een BOL-stage. Per stageplaats kun je €1.250,- subsidie krijgen. Je kunt per aanvraag één stageplaats opgeven. Van deze subsidie mag je als bedrijf maximaal twee keer gebruik maken.

 • Dit is een natuurlijk persoon die een MBO-opleiding op niveau 1 of 2 volgt aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland. De persoon moet ingeschreven staan als student en dagonderwijs volgen in de beroepsopleidende leerweg.

 • Dit is een onderneming, kennisinstelling of organisatie die door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is erkend als leerbedrijf waar BOL-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding kunnen volgen. Erkende leerbedrijven zijn te vinden op de website www.stagemarkt.nl.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Budget

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Dreigt het subsidieplafond op een dag te worden overschreden? Dan worden de complete aanvragen die op die dag zijn binnengekomen gerangschikt doormiddel van een loting door de notaris.

Stageovereenkomst

 • De stageovereenkomst moet door twee van de onderstaande drie personen en/of organisaties getekend zijn:

  • De stageverlener (het bedrijf die de subsidieaanvraag indient);
  • De stagiair (BOL-student);
  • De onderwijsinstelling waar de stagiair staat ingeschreven.

Bewijs van inschrijving

 • De stagiair heeft deze in veel gevallen zelf in bezit. In andere gevallen kan het bewijs van inschrijving door de student via de online schoolomgeving worden gedownload of worden opgevraagd bij de studentenadministratie.

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteed aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidie adviseur), dan moet je daarvoor een machtiging af geven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

 • Nee, je hoeft het ondertekeningsformulier niet aan te leveren als je inlogt met eHerkenning. Maak je geen gebruik van eHerkenning? Dan moet je het formulier wél aanleveren bij je aanvraag.

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over de-minimissteun

 

Terug naar de subsidie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall