VIA 2021 veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten en VIA 2021 softwareontwikkeling. 

Bankafschrift

 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • Op het bankafschrift moeten wij de volgende gegevens kunnen zien: 

  • Het bankrekeningnummer (IBAN) van de onderneming die de aanvraag indient
  • De naam van de onderneming 
  • Het logo van de bank  

Juridische organisatiestructuur

 • Met de juridische organisatiestructuur krijgen wij een volledig inzicht in het verband van ondernemingen van de onderneming die de aanvraag indient. Wij kunnen op basis van de structuur de volgende zaken toetsen: 

  • Welke ondernemingen mee moeten in de beoordeling voor de toets financiële moeilijkheden; 
  • Of er op basis van de mkb-cijfers voldaan wordt aan de definitie van een mkb-onderneming;  
  • Of er nog bijzonderheden zijn die we mee moeten nemen in de beoordeling van de aanvraag (wordt er bijvoorbeeld een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit? Of is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eerder een aanvraag heeft ingediend?). 
  • Indien er een andere onderneming in het verband van ondernemingen ook kosten gaat maken voor het project dan kunnen wij in de structuur zien hoe deze ondernemingen met elkaar verbonden zijn. 
 • Dit bestaat uit de structuur van het verband van ondernemingen. Deze moet schematisch worden weergegeven inclusief de deelnemingspercentages. Per onderneming moeten de volgende gegevens worden genoemd op basis van de meest recente gegevens (voor elke onderneming voor hetzelfde jaartal): 

  • aantal fte;
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • In dit geval dien je de volgende gegevens van je onderneming aan te leveren (op basis van de meest recente gegevens):  

  • aantal fte; 
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 

Mkb-toets

 • Je bent een mkb-onderneming wanneer:

  • er bij de onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en
  • de jaaromzet de € 50 miljoen of
  • de jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet overschrijdt

  Wanneer er binnen jouw onderneming meer dan 250 fte werkzaam zijn, ben je geen mkb-onderneming. Je bent ook geen mkb-onderneming wanneer jouw jaaromzet de € 50 miljoen en de balanstotaal de € 43 miljoen overschrijdt.

 • Je bent een micro-onderneming wanneer er bij jouw onderneming:

  • minder dan 10 fte werkzaam zijn en
  • je jaaromzet de € 700.000 of
  • je balanstotaal de € 350.000 niet overschrijdt

  Wanneer er binnen je onderneming 10 of meer fte werkzaam zijn en ben je geen micro-onderneming. Je bent ook geen micro-onderneming wanneer jouw jaaromzet meer is dan € 700.000 en wanneer je balanstotaal de € 350.000 overschrijdt.

 • Hiervoor vul je de mkb-verklaring in. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • De onderneming die de aanvraag indient ondertekent de mkb-verklaring. Het ondertekenen gebeurt door een tekeningsbevoegd persoon binnen de onderneming.

 • Je doet dit op basis van je meest recente jaarrekening.

  Is er sprake van meerdere ondernemingen waarvan je de mkb-cijfers moet berekenen? Bereken dit dan over hetzelfde jaartal. Meer informatie vind je op de pagina mkb-toets rekenvoorbeelden

 • Ja, mits je voldoet aan de mkb-criteria.

 • Het is dan helaas niet mogelijk om een VIA-subsidie aan te vragen.

Jaarrekening

 • Een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat je onderneming (of het verband van ondernemingen) niet in financiële moeilijkheden verkeert. Deze toets wordt uitgevoerd op basis van de gegevens uit de meest recente jaarrekening. Daarnaast kunnen wij uit deze jaarrekening opmaken of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen.  

 • In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van de volgende documenten:

  • Kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is 
  • Aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt
  • Openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is
 • Voor ondernemingen met de rechtsvorm stichting, vereniging, eenmanszaak of maatschap hoeft er geen toets financiële moeilijkheden uitgevoerd te worden. Wel moet er beoordeeld worden of er voldoende vermogen is om het project financieel te kunnen dragen.  

  In dit geval ontvangen wij graag een gedocumenteerde onderbouwing van hoe je de begrote kosten van het project gaat dragen. Dit kan door middel van (één van) de volgende documenten:

  • Kopie bankafschrift: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is 
  • Aangifte IB (inkomstenbelasting): hiermee kun je aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt
  • Openingsbalans: hiermee kun je aantonen hoe de financiële situatie op dit moment is
 • Ja:

  • Bij een zelfstandige onderneming lever je de meest recente enkelvoudige jaarrekening aan
  • Bij een verband van ondernemingen lever je de meest recente geconsolideerde jaarrekening op groepsniveau aan 
  • Als je onderneming korter dan 3 jaar bestaat ten tijde van het indienen van de aanvraag dan hoef je geen jaarrekening aan te leveren
  • Als je onderneming langer dan 3 jaar bestaat ten tijde van het indienen van de aanvraag dan ben je verplicht om een jaarrekening aan te leveren

Verbonden onderneming

 • Bij een aandelenbezit van meer dan 50% of overwegende zeggenschap worden ondernemingen als verbonden aangemerkt.  

  Een onderneming is ook verbonden met een andere onderneming wanneer:  
  a. een onderneming de meerderheid van de stemrechten van een andere onderneming heeft.  
  b. een onderneming het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan.  
   
  Kortgezegd; een verbonden onderneming bezit de meerderheid (meer dan 50%) van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor meer dan 50% in bezit van een andere onderneming. 

Kosten andere onderneming

 • De subsidie dient ten goede te komen aan de onderneming die de aanvraag indient. Als een partner- en/of verbonden onderneming binnen hetzelfde verband van ondernemingen ook kosten maakt voor het project, dan komen deze kosten alleen voor subsidie in aanmerking als:

  • De onderneming wordt toegevoegd aan de aanvraag middels een instemmingsverklaring. Met deze verklaring stemt je in dat de aangegeven onderneming mede-subsidie ontvanger wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker die vanuit een bovenliggende holding werkzaamheden verricht voor het project. Door het invullen van deze verklaring ga je akkoord met het toevoegen van deze partij aan de verleningsbeschikking. De onderneming die wordt toegevoegd aan de verleningsbeschikking wordt mede-subsidieontvanger of
  • De kosten worden doorbelast aan de onderneming die de aanvraag indient. Dit betekent dat de onderneming die de aanvraag indient uiteindelijk de betreffende kosten gemaakt en betaald heeft. Als bewijs van de doorbelasting moet een factuur en betalingsbewijs worden aangeleverd waaruit blijkt dat de kosten zijn doorbelast

Verklaring financiële moeilijkheden

 • Indien de onderneming die de aanvraag indient langer dan 3 jaar bestaat, dan mag deze onderneming of het verband van ondernemingen waar deze onderneming zich in bevindt niet in financiële moeilijkheden verkeren om in aanmerking te komen voor de subsidie. De verklaring financiële moeilijkheden is een ondersteunend document dat inzicht geeft of de onderneming of het verband van ondernemingen in financiële moeilijkheden verkeert. 
   
  Om te toetsen of de onderneming of het verband van ondernemingen in financiële moeilijkheden verkeert, dien je het beslisschema te doorlopen. De verklaring dien je volledig ingevuld en ondertekend aan te leveren bij het indienen van je aanvraag. Indien er sprake is van een verband van ondernemingen, dan dien je de verklaring in te vullen en te ondertekenen op groepsniveau.  

 • Het is dan helaas niet mogelijk om een VIA-subsidie aan te vragen. 

Offerte

 • Als je externe kosten gaat maken, dan dien je deze kosten te onderbouwen met een offerte (denk aan huurkosten of het inschakelen van een deskundige). Op basis van de offerte beoordelen wij:

  • In het geval van huurkosten: in hoeverre de huurkosten van belang zijn voor de uitvoer van het project
  • In het geval van het inschakelen van een deskundige: of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden project gerelateerd zijn
  • Of de kosten marktconform zijn 
  • Een specificatie van de kosten.
   - In het geval van huurkosten: wat er gehuurd wordt, en voor welk bedrag en voor welke periode
   - In geval van het inschakelen van een deskundige: het aantal uren, het uurtarief en de activiteiten
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. Daarnaast stelt de regeling dat de deskundige ingeschreven dient te zijn in het Handelsregister)

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie wordt de offerte helaas als ongeldig verklaard.

De-minimissteun

Heb je vragen over de de-minimissteun? Kijk dan op de pagina De-minimissteun.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall