Fysieke Investeringen - Fryslân 2022

Ben jij landbouwer gevestigd in Fryslân? Wil jij investeren in de innovatie en modernisering van jouw agrarisch bedrijf? Met deze subsidie kun je 40% subsidie krijgen voor investeringen die bijdragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
27 oktober 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.266.000,- ?
Subsidiepercentage
40% ?

Voor wie

Landbouwers gevestigd in de provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Systemen voor alternatieven - of de vermindering van gebruik of emissies - van gewasbeschermingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen;

 • Machine voor spitten, zaaien, poten en planten zonder extra grondbewerking;

 • Beslissingsondersteunende systemen voor de land- en tuinbouw;

 • Vergistingsinstallaties;

 • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) tot krachtvoer

 • Machines voor ondiepe (max. 18 cm) of niet-kerende grondbewerking;

 • Klimaat adaptieve drainage;

 • Opslag hemelwater (voor emissiearm mest uitrijden of besparing grondwater) en ondergrondse wateropslag;

 • EC meters en monitoringssensoren;

 • Investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen die vrij afwateren op een beek. Maatregelen waarmee infiltratie wordt gestimuleerd;

 • Waterbesparende regeninstallaties en bevloeiingssystemen;

 • Drempelmachines;

 • Investeringen in materieel voor het verwerken en toepassen van gewasresten, maaisel van slootkanten, bermen of natuurterreinen, slootbagger of compost/bokashi hiervan, met als doel het verhogen van bodemkwaliteit niet zijnde mest op bedrijfsniveau;

 • Systemen om plaats specifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw;

 • Mechanische mestscheidingsinstallatie;

 • Voorzieningen voor weidegang;

 • Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij en vleeskalverhouderij (geiten, schapen en koeien);

 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan;

 • Machines om biogas op te waarderen naar groen gas;

 • (Aangepaste) machines voor strokenteelt/pixelteelt en agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten;

 • Opslagplaatsen ten behoeve van verwerking organische materiaal tot compost en/of bokashi;

 • Opslagsystemen mest melkveehouderij vergroten.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Bij meerdere investeringen wordt het gemiddelde van de punten bepaald voor de ranking;

 • Hoogte van de subsidie is minimaal € 10.000,-;

 • De maximale subsidie van een individuele landbouwer is € 100.000,- per aanvraag;

 • Voor deze subsidie komen zowel individuele landbouwers als groepen van landbouwers in aanmerking. Onder een groep wordt een groep van minimaal 3 landbouwers verstaan;

 • Voor een aanvraag van een samenwerkingsverband geldt dat er per deelnemer € 100.000,- subsidie kan worden aangevraagd en verstrekt;

 • Een verzoek tot vaststelling van de subsidie moet uiterlijk 30 juni 2024 zijn ingediend;

 • Groepen landbouwers krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag;

 • Aanvragen van biologische, biologisch dynamische of boeren in omschakeling krijgen een extra punt bij de beoordeling van de aanvraag;

 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten

Toelichting op de openstelling

 • In de investeringslijst behorende bij het openstellingsbesluit wordt onder categorie 17 per abuis alleen gerefereerd aan de milieulijst MIA Vamil. Dit moet echter de milieulijst MIA Vamil én de meest recente RAV lijst zijn. Er volgt spoedig een aanpassing van het openstellingsbesluit.
 • Je kunt de subsidieaanvraag in je eentje indienen, maar ook als samenwerkingsverband. Dat is een groep van minimaal 3 landbouwers. Je krijgt hiervoor bij de beoordeling een extra punt op de gemiddelde score van de aanvraag. Deze extra punt kan zorgen voor een hogere plaats in de ranking, waardoor je kans op subsidie groter is. Hetzelfde geldt voor aanvragen van biologische, biologisch dynamische of boeren in de omschakeling (SKAL / Demeter). Het toekennen van de punten voor de ranking vindt plaats op aanvraag niveau. Zie onderstaande voorbeelden: 

 1. Je vraagt alleen aan als niet-biologische landbouwer en wilt investeren in categorie 2 (10 punten) en categorie 3 (7 punten). Dit betekent dat u gemiddeld 8,5 punten scoort.

 2. Je vraagt alleen aan als biologische landbouwer en wilt investeren in categorie 2 (10 punten) en categorie 3 (7 punten). Dit betekent dat u gemiddeld 8,5 punten scoort. Daar bovenop ontvangt u één punt extra als biologische landbouwer, wat betekent dat uw aanvraag 9,5 punt scoort.

 3. Je vraagt als samenwerkingsverband aan als niet-biologische landbouwer en wilt investeren in categorie 2 (10 punten) en categorie 3 (7 punten). Dit betekent dat u gemiddeld 8,5 punten scoort. Daar bovenop ontvangt u één punt extra omdat de aanvraag een samenwerking is, wat betekent dat de aanvraag 9,5 punt scoort.

 4. Je vraagt als samenwerkingsverband met een biologische landbouwer aan en wilt investeren in categorie 2 (10 punten) en categorie 3 (7 punten). Dit betekent dat u gemiddeld 8,5 punten scoort. Daar bovenop ontvangt u één punt extra vanwege de biologische landbouwer en nog eens één punt extra omdat de aanvraag een samenwerking is. Dit betekent dat de aanvraag 10,5 punt scoort.

Ik wil subsidie Fysieke Investeringen aanvragen

Cases

Raak geïnspireerd

Het introduceren van een nieuw gewas is geen kwestie van het planten van een paar zaadjes.

Henk Vermeer

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag.

plattelandsontwikkeling@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall