Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties - Fryslân 2021

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops en coaching. Je zorgt voor de overdracht van kennis aan een groep van landbouwers. Hierdoor wordt binnen verschillende thema's de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd. De thema's vind je in het openstellingsbesluit.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
16 september 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.600.000,00 ?
Subsidiepercentage
80% ?

Voor wie

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het overdragen van kennis aan een groep landbouwers met betrekking tot één of meerdere thema's genoemd in artikel 5 lid 2 van het openstellingsbesluit

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers.
 • De kennis die wordt overgedragen heeft betrekking op innovaties en modernisering binnen thema's genoemd in het openstellingsbesluit.
 • De kennisoverdracht moet ten goede komen aan de provincie Fryslân.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 100.000 euro.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 500.000 euro.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2021, provincie Fryslân
  0.42mb
  Download document

Ik wil subsidie aanvragen voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie aanvragen voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall