Ga naar de inhoud
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Bedrijvenregeling Drenthe AANGEVRAAGD EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

 

Fases van het subsidietraject

Aangevraagd

Het SNN streeft ernaar om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kan ontvangen. Binnen 36 maanden moet het project afgerond zijn. Dan dien je het vaststellingsverzoek in.

Voorschot aanvragen

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor 80% voorschot indien je 20% van het beoogde aantal arbeidsplaatsen hebt gerealiseerd. Dit dien je aan te tonen middels afschriften van de arbeidsovereenkomsten. Deze kun je tijdens het indienen van het voorschotsverzoek uploaden.

Voorschot aanvragen

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je toekenningsbrief in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.

 

Downloads

Download alle documenten

Afschermen van BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd.

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Dit is mogelijk tot maximaal dertien weken na afloop van de projectperiode. Aan de hand van het aantal gerealiseerde additionele arbeidsplaatsen tijdens het project, stelt SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie verlaagd.

Downloads

Download alle documenten

Afschermen BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd.

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten
afbeelding heb je een vraag neem contact met ons op

Heb je een vraag?

Neem contact op met Team Bedrijvenregeling Drenthe.

Mail met SNN

 

Of bel 050 5224 915 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

afbeelding inspireer anderen met jouw project

Wil jij anderen inspireren met jouw project?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall