Subsidie VIA 2020 organisatie-innovatie Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

Afbeelding verwijderd.

Benodigde downloads voor je aanvraag

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een tweede voorschot aanvragen? Dat is eenmalig mogelijk! Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag worden gegeven op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.  

Voorschot VIA indienen

 

Behandelproces lopend

 

Afbeelding verwijderd.

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  0.66mb
  Download document

Benodigde documenten voorschot

 • Een verslag of (concept) rapport van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
 • Getekende overeenkomst(en) met de externe deskundige(n)
 • Facturen waarin de werkzaamheden zijn gespecificeerd naar uren   
 • Betalingsbewijzen van de bovengenoemde facturen
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie VIA 2020 organisatie-innovatie hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Bijbehorende downloads

Download alle documenten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 18 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

Afbeelding verwijderd.

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  0.66mb
  Download document

Benodigde documenten vaststelling

 • Eindverslag van de uitgevoerde werkzaamheden, dat aantoont dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen
 • Getekende overeenkomst(en) met de externe deskundige(n)
 • Facturen waarin de werkzaamheden zijn gespecificeerd naar uren
 • Betalingsbewijzen van de bovengenoemde facturen
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

  NB: In bovengenoemd verslag willen wij naast de genoemde criteria ook de volgende vragen beantwoord zien: 
 1. Op welke nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden wilde u middels dit project inspelen? 
 2. In hoeverre is dit gelukt? 
 3. Welk organisatie-, samenwerkingsof  verdienmodel heeft u ontwikkeld/geïmplementeerd en waarin verschilt dit met de situatie die voorheen van toepassing was/is? 
 4. Bent u tevreden met de uitkomsten van het project? Graag ontvangen wij hier een toelichting op. 

Bijbehorende downloads

Download alle documenten

COVID-19

De maatschappelijke situatie omtrent het coronavirus heeft het voor veel ondernemingen lastig gemaakt om gedurende de lockdown werkzaamheden uit te voeren. Reguliere werkzaamheden, maar ook de werkzaamheden ten behoeve van de subsidieprojecten zijn stil komen te liggen.

Heeft COVID-19 invloed gehad op de uitvoer van jouw subsidieproject? Omschrijf dan in het eindverslag wat de effecten en de gevolgen hiervan zijn geweest zodat wij dit mee kunnen nemen tijdens de beoordeling van het vaststellingsverzoek.

 

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie VIA 2020 organisatie-innovatie hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Handboek EFRO 2014-2020

Download alle documenten

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall