Budget overschreden

Het budget is inmiddels overschreden. Nog niet alle projecten zijn behandeld, waardoor er de kans bestaat dat er nog budget vrij komt. Daarom is het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het is wel onzeker of er voldoende budget vrij zal vallen om jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

VIA 2020 organisatie-innovatie aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2021

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Je wilt VIA-subsidie aanvragen

  1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
  2. Schrijf een beknopte projectomschrijving voor openbare publicatie.
  3. Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan – zoals het projectplan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten voor je aanvraag

  • Een kopie bankafschrift (ter verificatie van je IBAN-nummer)
  • (Geconsolideerde) jaarrekening voorafgaand boekjaar
  • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming. (indien je onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen)
  • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie (indien je al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project)
  • Offerte(s) van de deskundige(n)

Benodigde downloads voor je aanvraag

Download alle documenten

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met SNN.

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Schakel je liever een adviseur in die voor jou de aanvraag indient?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall