Subsidie BOL-stages Fryslân 2021

Ben jij een erkend leerbedrijf gevestigd in Fryslân en stel jij één of meer BOL-stageplaatsen voor mbo niveau 1 of 2 beschikbaar? Met deze subsidie kun je per stageplaats €1.250,- subsidie krijgen. Per aanvraag kun je één stageplaats opgeven. Je kunt maximaal twee keer gebruik maken van deze subsidie.

Mbo niveau 1 of 2
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4.  De entreeopleiding (niveau 1) is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een  niveau 2 opleiding. De opleiding duurt 1 jaar. De basisberoepsopleiding (niveau 2) duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld kapper of autotechnicus. De vooropleiding voor niveau 2 is de gemengde, theoretische, kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerwegen aan het vmbo, of de entreeopleiding (BOL of BBL).

BOL-stage
BOL staat voor beroepsopleidendeleerweg. Het is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op stage gaat bij een erkend leerbedrijf.

Let op! Voor BBL-trajecten en mbo-stages op niveau 3 of 4  is deze subsidie uitgesloten.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2021 ?
Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 487.500,00 ?
Maximale subsidie
€ 1.250,- ?

Voor wie

Erkende leerbedrijven gevestigd in Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het beschikbaar stellen en doorlopen van een BOL-stage niveau 1 of 2.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het moet gaan om een MBO-opleiding niveau 1 of 2 aan een erkende onderwijsinstelling, met begeleiding vanuit deze instelling
 • Per aanvraag kun je één stageplaats opgeven;
 • Je kunt maximaal twee keer gebruik maken van deze subsidie;
 • Op het moment van aanvraag staat jouw bedrijf geregistreerd als erkend leerbedrijf;
 • Op het moment van aanvraag heeft jouw bedrijf met tenminste één vestiging in Fryslân van waaruit activiteiten worden uitgevoerd;
 • De stage wordt volledig uitgevoerd binnen jouw bedrijf;
 • De stage bedraagt minstens 320 uren;
 • De stage moet uitvoerbaar zijn binnen de RIVM-richtlijnen;
 • De stage mag pas ná het indienen van de aanvraag van start gaan;
 • BBL-stages of duale MBO-opleidingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Ik wil de Subsidie BOL-stages Fryslân 2021 aanvragen.

Een aantal veelgestelde vragen

 • Dit is een natuurlijk persoon die een MBO-opleiding op niveau 1 of 2 volgt aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland. De persoon moet ingeschreven staan als student en dagonderwijs volgen in de beroepsopleidende leerweg.

 • Dit is een onderneming, kennisinstelling of organisatie die door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is erkend als leerbedrijf waar BOL-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding kunnen volgen. Erkende leerbedrijven zijn te vinden op de website www.stagemarkt.nl.

 • Erkende leerbedrijven in Fryslân kunnen subsidie krijgen voor het beschikbaar stellen en doorlopen van een BOL-stage. Per stageplaats kun je €1.250,- subsidie krijgen. Je kunt per aanvraag één stageplaats opgeven. Van deze subsidie mag je als bedrijf maximaal twee keer gebruik maken.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de subsidie BOL-stages Fryslân 2021. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

Verordening, wet- en regelgeving

Download alle documenten

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall