Subsidie Voucherregeling MKB Fryslân 2022 Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Wij streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van je aanvraag een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces aanvraag

 

Afbeelding verwijderd.

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten
1.2mb

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Gefeliciteerd! Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. De subsidie wordt binnen drie weken na de verleningsbeschikking op je rekening gestort. 

Je rondt je project af binnen zes maanden, tenzij er sprake is van scholing. Dan rond je je project binnen twaalf maanden af.

Behandelproces lopend

Afbeelding verwijderd.

Vaststelling

Na afloop van jouw project ontvang je een e-mail van het SNN. Hierin staat dat de subsidie ambtshalve is vastgesteld of dat jouw project in de steekproef valt. Als jouw project in de steekproef valt, dien je een vaststellingsverzoek in. Dit is mogelijk tot maximaal acht weken na de einddatum van het project. Het SNN stelt dan de definitieve subsidie vast aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project.

Let op: de vast te stellen subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat bij aanvraag is verleend. Heb je minder kosten gemaakt? Dan passen wij de vast te stellen subsidie hierop aan. 

PROJECT VASTSTELLEN

Behandelproces vaststelling

Benodigde documenten

  • De ondertekende offerte of opdrachtovereenkomst van de externe deskundige met datum van ondertekening
  • De factuur van de uitgevoerde activiteit(en)
  • Het betaalbewijs van de factuur
  • Het opgestelde adviesplan door de externe deskundige (indien van toepassing)
  • Het scholingsbewijs van de gevolgde opleiding (indien van toepassing)

Benodigde downloads

Download alle documenten

Regeling & toelichting

Verordeningen & openstellingsbesluiten (actuele versie)
0mb
Verordeningen & openstellingsbesluiten (oude versie)
0mb

Heb je een vraag? Neem contact op met SNN

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall