Openstelling Strategische, groene projecten

Hieronder vind je informatie over de openstelling Strategische, groene projecten. Let op! De subsidieregeling is nog in concept en niet vastgesteld. 

Vanaf 20 oktober 2023 gaat de nieuwe JTF-Call 2023 voor Strategische, groene projecten open. 

Het doel van deze subsidie is transformatie en diversificatie van de regionale economie en arbeidsmarkt. Deze transformatie wordt gerealiseerd in de vorm van steun aan een strategisch project en de daarbij behorende scholing van nieuw of bestaand personeel in het werken binnen en met de te realiseren investeringen.

De subsidie is bedoelt voor rechtspersonen, natuurlijke personen ingeschreven in het handelsregister of een partij in een samenwerkingsverband van natuurlijke- en/of rechtspersonen.

Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende typen strategische projecten:
a. Strategische productieve investeringen gericht op:

  • Het vestigen van een productiefaciliteit waarmee kansen worden benut voor realisatie van een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof in de JTF-regio;
  • De vestiging van als strategisch aan te merken ‘net zero’ maakindustriebedrijven, producenten van technologieën die belangrijk zijn voor het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen.

b. een strategisch project gericht op het op- en uitbouwen van een kennisintensieve industriële waardecirkel met noordelijke impact;
c. her-, om- en/of bijscholing en training van bestaand en nieuw personeel direct verbonden aan de uitvoering van het strategisch project en het gebruiken c.q. bedienen van de investeringen in het project.

Meer informatie over de subsidie staat in de subsidieregeling onderaan deze pagina.

Ben jij van plan JTF subsidie Strategische, groene projecten 2023 aan te vragen voor jouw project? 

Een aanvraag kan worden ingediend in de periode vanaf 20 oktober 2023 tot en met 1 mei 2024. Voor het indienen van de aanvraag dient een preadvies te worden aangevraagd. Het preadvies geeft een advies over de mate waarin het project past binnen het doel van de subsidie. 

Een preadvies indienen kan vanaf 2 oktober 2023 9.00 uur tot en met 29 januari 2024 17.00 uur. Gebruik voor het preadvies het Format projectvoorstel Strategische, groene projecten. Deze is te vinden onderaan deze pagina.

Let op! De subsidieregeling is nog in concept en niet vastgesteld.