OP EFRO

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot en met 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare geld echt naar de beste projecten gaat, wordt er geselecteerd via tenders en calls. Besluiten over toekenningen vinden plaats op basis van adviezen van onafhankelijke experts die zijn samengebracht binnen de deskundigencommissie OP EFRO. Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de voortgang van het OP EFRO 2014-2020.

OP EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020

De inhoud van het programma is nauw afgestemd met verschillende noordelijke stakeholders. Focus en prestatiegerichtheid staan in de nieuwe programmaperiode centraal. De doelstellingen van het programma zijn heel specifiek omschreven en ‘SMART’ geformuleerd. Alleen die projecten die de grootste bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma, komen voor ondersteuning in aanmerking. 

Op de website europaomdehoek.nl vind je een overzicht van alle projecten uit Drenthe, Fryslân en Groningen die OP EFRO subsidie ontvangen: https://www.europaomdehoek.nl/

Download alle documenten

Wet- en regelgeving

EU Verordeningen
7.1mb
EU Verordening 1303-2013-NL
2.23mb
Download document
EU Verordening 1301/2013
1.14mb
Download document
EU Uitvoeringsverordening 215/2014
1.13mb
Download document
EU Gedelegeerde Verordening 480/2014
0.65mb
Download document
EU Gedelegeerde Verordening 821/2014
0.42mb
Download document
EU Gedelegeerde Verordening 481/2014
0.33mb
Download document
AGVV 2014 Nr. 651/2014
0.69mb
Download document
AGVV 2017/1084 wijziging van de verordening Nr. 651/2014
0.51mb
Download document
EFRO documenten
6.74mb
Uitvoeringsregeling EFRO
1.27mb
Download document
Uitvoeringswet EFRO
0.04mb
Download document
Categoriseringstabel versie 1 (geldt voor declaraties die ingediend worden tot en met 31 december 2017)
0.27mb
Download document
Categoriseringstabel versie 2 (geldig vanaf 1 januari 2018)
0.33mb
Download document
Categoriseringstabel versie 3 (geldig vanaf 1 september 2019)
0.31mb
Download document
Accountantsprotocol EFRO
0.29mb
Download document
Handleiding EFRO webportaal
1.98mb
Download document
Handboek EFRO 2014-2020
1.3mb
Download document
Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
0.95mb
Download document
Promotie en publiciteit
0.83mb
Logo van de Europese Unie
0.03mb
Download document
Logo van het SNN
0.04mb
Download document
A3 affiche
0.28mb
Download document
A3 affiche voor proeftuin projecten
0.3mb
Download document
A3 invulfiche React EU
0.18mb
Download document
Overige documenten
4.79mb
Oslo manual
0.58mb
Download document
Frascati manual
4.05mb
Download document
Definitie van micro kleine middelgrote ondernemingen
0.07mb
Download document
Handvatten voor het opstellen van een AO/IC beschrijving
0.08mb
Download document
Format verklaring niet-verloning
0.01mb
Download document

Doorverwijzingen Wet & Regelgeving

Loonkostenverantwoording richting het SNN

Als je voor de uitvoering van projectactiviteiten medewerkers uit jouw organisatie inzet, kun je de loonkosten die hiermee verband houden opvoeren. In onderstaand filmpje leggen we uit hoe je de loonkosten berekent.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall