Subsidieregeling Versterkingsopgave Zandplatenbuurt Zuid Delfzijl

Woningeigenaren die vallen binnen versterkingsopgave voor de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl kunnen een aanvraag indienen voor de regeling 'Versterkingsopgave voor de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl'. Deze subsidie heeft tot doel het versnellen en uitvoeren van sloop en nieuwbouw voor woningen in de gemeente Eemsdelta die onderdeel uitmaken van de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
01 december 2026
Besluit op aanvraag
8 weken
Subsidiepercentage
100%

Voor wie

Eigenaren van een woning in de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • In geval van sloop en nieuwbouw, zijn kosten voor verhuizing, herinrichting en overige bijkomende kosten, conform de prijslijst;

 • In geval van verkoop aan de gemeente Eemdelta zijn redelijke kosten gemaakt bij verkoop van de woning aan de gemeente Eemsdelta;

 • Kosten voor zelf verrichte arbeid, indien de sloop en nieuwbouw door de aanvrager worden uitgevoerd, zijn geen subsidiabele kosten.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet eigenaar zijn van een woning in de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.

 • De maatregelen dienen binnen vijf jaar na de verleningsbeschikking volledig te zijn uitgevoerd;

 • De sloop en nieuwbouw dienen te worden uitgevoerd conform het geldende Bouwbesluit, de geldende NPR en overige geldende wet- en regelgeving;

 • De eigenaar meldt voorafgaand aan de uitvoering aan het college wanneer hij van plan is af te wijken van de maatregelen waarvoor subsidie is verleend;

 • Bij de sloop en nieuwbouw dient door de eigenaar te worden gecontracteerd met een aannemer conform de Woningborg garantie en/of waarborg regeling Nieuwbouw 2020 of vergelijkbaar;

 • Indien een eigenaar kiest voor aankoop van een nieuwe kavel is de waarde van de achterblijvende kavel en opstallen bepaald op 1 euro, en wordt het eigendom overgedragen aan de gemeente;

 • In geval van verkoop van de woning kan de eigenaar de woning aanbieden aan de gemeente Eemsdelta. De gemeente vergoedt de waarde van de woning op basis van taxatie.

Ik wil subsidie versterkingsopgave voor de Zandplaten Zuid Delfzijl aanvragen

Bijlagen

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • Wellicht kan je jouw informatie vinden in het 10-stappenplan van de gemeente Eemsdelta www.thuisindelfzijl.nl Stappenplan 

 • Om in aanmerking te komen heb je een NCG-Adviesbrief nodig. In deze brief staat of je in het versterkingsprogramma en groep zand zit. Ook heb je een versterkingsadvies nodig. 

 • Stap 1: Zorg dat de benodigde documenten voor deze aanvraag ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
  Je hebt de volgende documenten nodig zijn voor de aanvraag. 

  • Het versterkingsadvies van het CVW/de NCG (Versterkingsadvies is n.v.t. voor Appingedam en Delfzijl)
  • Domus-verklaring (NCG-advies)
  • Prijslijst

  Stap 2: Via de aanvraagknop op de website start je het aanvraagproces. Om een aanvraag in te dienen activeer je eenmalig je account.
  Stap 3: In je persoonlijke account upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

 • Na een subsidieverlening wordt het bedrag als een voorschot uitbetaald. Pas na gereed melding van uw project worden de verleende voorschotverzoeken definitief.

  Via jouw eLoket-account dien je een voorschotsverzoek in. Je klikt op de knop voorschotverzoek en volgt alle stappen. Mocht je vragen hebben, neem dan telefonisch contact met ons op via 050-5224 924.

 • Het vorige voorschotverzoek is nog niet verwerkt. Je ontvangt bericht zodra het voorschotverzoek goedgekeurd is. Op dat moment kun je een nieuw voorschotverzoek indienen. Je kunt meerdere facturen in 1 voorschotverzoek indienen.

 • Je dient de factuur, het betaalbewijs en, indien van toepassing, een kopie van je bankpas in. In de toelichting van je voorschotverzoek graag duidelijk vermelden dat je de factuur eerst zelf voorgeschoten hebt.

 • De kosten die subsidiabel zijn staan in jouw prijslijst (en het versterkingsadvies). Deze ontvang je van NCG.
 • De getekende aannemingsovereenkomst is nodig omdat dit een gespecificeerd document betreft en het is nodig voor de indexering van uw bouwdepot. Het bouwcertificaat is een subsidievereiste in verband met de bouwverzekering.

 • Nee, eigen werkuren zijn niet subsidiabel.

 • Nee, je kunt geen bedrag storten bij het SNN. Het bouwdepot dient binnen 5 jaar opgemaakt te worden. Wil je naast het SNN bouwdepot extra werkzaamheden laten uitvoeren die je zelf wilt betalen? Dat mag altijd, deze facturen hoef je dan niet bij ons in te dienen. 

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met het SNN.

Mail met SNN

zandplatenbuurtzuid@snn.nl

Of bel op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

050 5224 924

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall