Subsidieregeling Versterkingsopgave Zandplatenbuurt Zuid Delfzijl

Woningeigenaren die vallen binnen versterkingsopgave voor de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl kunnen een aanvraag indienen voor de regeling 'Versterkingsopgave voor de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl'. Deze subsidie heeft tot doel het versnellen en uitvoeren van sloop en nieuwbouw voor woningen in de gemeente Eemsdelta die onderdeel uitmaken van de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
01 december 2026
Besluit op aanvraag
8 weken
Subsidiepercentage
100%

Voor wie

Eigenaren van een woning in de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • In geval van sloop en nieuwbouw, zijn kosten voor verhuizing, herinrichting en overige bijkomende kosten, conform de prijslijst;

  • In geval van verkoop aan de gemeente Eemdelta zijn redelijke kosten gemaakt bij verkoop van de woning aan de gemeente Eemsdelta;

  • Kosten voor zelf verrichte arbeid, indien de sloop en nieuwbouw door de aanvrager worden uitgevoerd, zijn geen subsidiabele kosten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet eigenaar zijn van een woning in de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.

  • De maatregelen dienen binnen vijf jaar na de verleningsbeschikking volledig te zijn uitgevoerd;

  • De sloop en nieuwbouw dienen te worden uitgevoerd conform het geldende Bouwbesluit, de geldende NPR en overige geldende wet- en regelgeving;

  • De eigenaar meldt voorafgaand aan de uitvoering aan het college wanneer hij van plan is af te wijken van de maatregelen waarvoor subsidie is verleend;

  • Bij de sloop en nieuwbouw dient door de eigenaar te worden gecontracteerd met een aannemer conform de Woningborg garantie en/of waarborg regeling Nieuwbouw 2020 of vergelijkbaar;

  • Indien een eigenaar kiest voor aankoop van een nieuwe kavel is de waarde van de achterblijvende kavel en opstallen bepaald op 1 euro, en wordt het eigendom overgedragen aan de gemeente;

  • In geval van verkoop van de woning kan de eigenaar de woning aanbieden aan de gemeente Eemsdelta. De gemeente vergoedt de waarde van de woning op basis van taxatie.

Ik wil subsidie versterkingsopgave voor de Zandplaten Zuid Delfzijl aanvragen

Bijlagen

Download alle documenten

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met het SNN.

Mail met SNN

Of bel op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

050 5224 924

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall