• (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Verordeningen, wet- en regelgeving

Europese en Nationale verordeningen
4.89mb
Europese verordening 1303/2013
2.23mb
Download document
Europese verordening 1305/2013
1.6mb
Download document
Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020
0.66mb
Download document
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (Regeling POP3 subsidies) - versie maart 2018
0.21mb
Download document
Toelichting bij Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 - versie maart 2018
0.19mb
Download document
Provinciale verordeningen - Groningen
6.84mb
Regeling POP3 subsidies provincie Groningen - versie april 2018
1.26mb
Download document
Verordening POP3 subsidies provincie Groningen - geconsolideerd t/m maart 2018
1.77mb
Download document
Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen (wijz.) - versie maart 2017
0.85mb
Download document
Wijziging regeling POP3 provincie Groningen - versie oktober 2016
0.37mb
Download document
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie februari 2016
1.29mb
Download document
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie juli 2015
1.3mb
Download document
Provinciale verordeningen - Fryslân
6.29mb
Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân - versie april 2018
0.99mb
Download document
Verordening POP3 subsidies provincie Fryslân - geconsolideerd t/m maart 2018
2.78mb
Download document
Wijziging Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie december 2017
0.22mb
Download document
Wijziging van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie maart 2017
0.88mb
Download document
Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie oktober 2016
0.25mb
Download document
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie februari 2016
1.17mb
Download document
Provinciale verordeningen - Drenthe
12mb
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - geconsolideerd november 2018
2.93mb
Download document
Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - november 2018
0.23mb
Download document
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - versie april 2018
1.29mb
Download document
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe – toevoeging paragraaf 9
0.04mb
Download document
Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe - geconsolideerd t/m maart 2018
2.88mb
Download document
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie maart 2018
0.22mb
Download document
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie december 2017
0.21mb
Download document
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie 23 mei 2017
0.2mb
Download document
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie 18 mei 2017
1.25mb
Download document
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie oktober 2016
0.92mb
Download document
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie maart 2016
0.92mb
Download document
Vaststelling Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie oktober 2015
0.91mb
Download document
Wet- en regelgeving staatssteun
4.14mb
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) - 2014
0.69mb
Download document
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) - 2017
0.51mb
Download document
Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) - 2014
0.92mb
Download document
Reguliere de-minimissteun - 2013
0.74mb
Download document
De-minimissteun landbouw - 2013
0.75mb
Download document
De-minimissteun visserij- en aquacultuursector - 2014
0.53mb
Download document

Overige documenten

Formats en formulieren - wijziging, voortgang en vaststelling
3.16mb
Format eindverslag POP3
0.98mb
Download document
Format voortgangsrapportage POP3
0.98mb
Download document
Formulier melding & wijziging projecten POP3
0.98mb
Download document
Facturen- en urenoverzicht POP3
0.17mb
Download document
Format urenregistratieformulier POP3
0.05mb
Download document
Handleiding en instructies
3.69mb
Handleiding POP3-webportal
2.04mb
Download document
Instructie mijnrvo.nl betalingsverzoek indienen POP3
0.85mb
Download document
Instructie mijnrvo.nl betalingsverzoek indienen POP3 - aanvulling
0.26mb
Download document
Handboek POP3
0.39mb
Download document
POP3 informatiekaart
0.15mb
Download document
Logo's voor POP3 communicatieverplichtingen
20.73mb
ELFPO logo met tekst (eps)
4.31mb
Download document
ELFPO logo met tekst (jpg)
0.96mb
Download document
Logo provincie Drenthe (eps)
0.04mb
Download document
Logo provincie Drenthe (jpg)
0.08mb
Download document
Logo provincie Fryslân (eps)
0.35mb
Download document
Logo provincie Fryslân (jpg)
0.21mb
Download document
Logo provincie Groningen (png)
0.14mb
Download document
Logo provincie Groningen (jpg)
0.1mb
Download document
Logo EU LEADER (eps)
0.27mb
Download document
Logo EU LEADER (jpg)
0.21mb
Download document
Logo LEADER Zuidoost Drenthe (jpg)
0.28mb
Download document
Logo LEADER Zuidwest Drenthe (eps)
11.34mb
Download document
Logo LEADER Zuidwest Drenthe (jpg)
1.36mb
Download document
Logo LEADER Groningen (jpg)
0.08mb
Download document
Logo LEADER Noardwest Fryslân (eps)
0.55mb
Download document
Logo LEADER Noardwest Fryslân (jpg)
0.11mb
Download document
Logo LEADER Noardoost Fryslân (jpg)
0.34mb
Download document
Tabel correctie en sanctieregels
4.21mb
Beleidsregel verlagen subsidie POP - 2016
2.14mb
Download document
Wijziging Beleidsregel verlagen subsidie POP - december 2018
0.83mb
Download document
Consolidatie Beleidsregel verlagen subsidie POP - januari 2019
1.24mb
Download document
Privacyverklaring subsidies (AVG)
0.12mb
Privacyverklaring AVG (één keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document

POP3 financiering

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen vullen de Europese subsidies aan met eigen geld. Zij beslissen uiteindelijk voor welke onderwerpen de subsidie bedoeld is. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt alle aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt het geld uit bij goedgekeurde aanvragen.

heb je een innovatief idee

Wil je meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met Team POP3

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Subsidie niet gevonden? Kijk op 123subsidie.nl!

Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Noord-Nederland. Om ook in de toekomst sterk te staan met deze agrarische sector, investeert het Noorden in innovatie en duurzaamheid en een leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is.

Doel & budget tot 2020

In totaal is 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor:

  • Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbetering van leefbaarheid en economie

Afhankelijk van de aanvraag, wordt 25 tot 100 procent van een aanvraag gesubsidieerd.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall