Menu

Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
Fax: (050) 5276 091
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Afbeelding subsidies voor plattelandsontwikkeling

POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

LEADER Oost-Groningen

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterk...

Niet-productieve investeringen water - Fryslân 2018

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen water voor KRW-doelen afk...

Hydrologische maatregelen PAS - Drenthe 2018

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor hydrologische maatre...

Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland 2018

Ontvang subsidie voor het uitvoeren van een innovatieproject in de landbouwsec...

Trainingen, workshops en coaching - Fryslân 2018

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops en coaching. Je zorg...

POP3 - Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Noord-Nederland. Om ook in de toekomst sterk te staan met deze agrarische sector, investeert het Noorden in innovatie en duurzaamheid en een leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen vullen de Europese subsidies aan met eigen geld. Zij beslissen uiteindelijk voor welke onderwerpen de subsidie bedoeld is. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt alle aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt het geld uit bij goedgekeurde aanvragen.

Overzicht openstelling POP3 2018-2019

Verordeningen, wet- en regelgeving

Europese en Nationale verordeningen
3mb
Europese verordening 1303/2013
2.23mb
Document downloaden
Europese verordening 1305/2013
1.6mb
Document downloaden
Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020
0.66mb
Document downloaden
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (Regeling POP3 subsidies) - versie maart 2018
0.21mb
Document downloaden
Toelichting bij Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 - versie maart 2018
0.19mb
Document downloaden
Provinciale verordeningen - Groningen
3mb
Regeling POP3 subsidies provincie Groningen - versie april 2018
1.26mb
Document downloaden
Verordening POP3 subsidies provincie Groningen - geconsolideerd t/m maart 2018
1.77mb
Document downloaden
Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen (wijz.) - versie maart 2017
0.85mb
Document downloaden
Wijziging regeling POP3 provincie Groningen - versie oktober 2016
0.37mb
Document downloaden
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie februari 2016
1.29mb
Document downloaden
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie juli 2015
1.3mb
Document downloaden
Provinciale verordeningen - Fryslân
3mb
Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân - versie april 2018
0.99mb
Document downloaden
Verordening POP3 subsidies provincie Fryslân - geconsolideerd t/m maart 2018
2.78mb
Document downloaden
Wijziging Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie december 2017
0.22mb
Document downloaden
Wijziging van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie maart 2017
0.88mb
Document downloaden
Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 - versie oktober 2016
0.25mb
Document downloaden
Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - versie februari 2016
1.17mb
Document downloaden
Provinciale verordeningen - Drenthe
3mb
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe - versie april 2018
1.29mb
Document downloaden
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Drenthe – toevoeging paragraaf 9
0.04mb
Document downloaden
Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe - geconsolideerd t/m maart 2018
2.88mb
Document downloaden
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie maart 2018
0.22mb
Document downloaden
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie december 2017
0.21mb
Document downloaden
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie 23 mei 2017
0.2mb
Document downloaden
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie 18 mei 2017
1.25mb
Document downloaden
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie oktober 2016
0.92mb
Document downloaden
Wijziging Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie maart 2016
0.92mb
Document downloaden
Vaststelling Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe - versie oktober 2015
0.91mb
Document downloaden
Wet- en regelgeving staatssteun
3mb
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) - 2014
0.69mb
Document downloaden
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) - 2017
0.51mb
Document downloaden
Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) - 2014
0.92mb
Document downloaden
Reguliere de-minimissteun - 2013
0.74mb
Document downloaden
De-minimissteun landbouw - 2013
0.75mb
Document downloaden
De-minimissteun visserij- en aquacultuursector - 2014
0.53mb
Document downloaden

Overige documenten

Formats en formulieren - wijziging, voortgang en vaststelling
3mb
Format voortgangsrapportage projecten POP3
0.08mb
Document downloaden
Format eindverslag POP3
0.08mb
Document downloaden
Format facturen- en urenoverzicht POP3 - versie januari 2018
0.36mb
Document downloaden
Format urenregistratieformulier POP3 - versie november 2017
0.05mb
Document downloaden
Formulier melding en wijziging projecten POP3
0.2mb
Document downloaden
Handleiding en instructies
3mb
Handboek aanvragers juni 2018
0.39mb
Document downloaden
Handleiding POP3 webportal
2.04mb
Document downloaden
Handleiding indienen betaalverzoek mijnrvo.nl POP3
0.85mb
Document downloaden
Logo's voor POP3 communicatieverplichtingen
3mb
ELFPO logo met tekst (eps)
4.31mb
Document downloaden
ELFPO logo met tekst (jpg)
0.96mb
Document downloaden
Logo provincie Drenthe (eps)
0.04mb
Document downloaden
Logo provincie Drenthe (jpg)
0.08mb
Document downloaden
Logo provincie Fryslân (eps)
0.35mb
Document downloaden
Logo provincie Fryslân (jpg)
0.21mb
Document downloaden
Logo provincie Groningen (png)
0.14mb
Document downloaden
Logo provincie Groningen (jpg)
0.1mb
Document downloaden
Logo EU LEADER (eps)
0.27mb
Document downloaden
Logo EU LEADER (jpg)
0.21mb
Document downloaden
Logo LEADER Zuidoost Drenthe (jpg)
0.28mb
Document downloaden
Logo LEADER Zuidwest Drenthe (eps)
11.34mb
Document downloaden
Logo LEADER Zuidwest Drenthe (jpg)
1.36mb
Document downloaden
Logo LEADER Groningen (jpg)
0.08mb
Document downloaden
Logo LEADER Noardwest Fryslân (eps)
0.55mb
Document downloaden
Logo LEADER Noardwest Fryslân (jpg)
0.11mb
Document downloaden
Logo LEADER Noardoost Fryslân (jpg)
0.34mb
Document downloaden
Tabel correctie en sanctieregels
3mb
Tabel correctie en sanctieregels POP3
2.14mb
Document downloaden
Privacyverklaring subsidies (AVG)
3mb
Privacyverklaring AVG (één keer per project aanleveren)
0.12mb
Document downloaden

Doel & budget tot 2020

In totaal is 240 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor:

  • Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbetering van leefbaarheid en economie

Afhankelijk van de aanvraag, wordt 25 tot 100 procent van een aanvraag gesubsidieerd.

Subsidie niet gevonden? Kijk op 123subsidie.nl!

heb je een innovatief idee

Wil je meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Neem contact op met team pop3.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall