Ga naar de inhoud

Het SNN-kantoor is voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst op 16 maart 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen

Subsidie VIA 2020 ontwikkelingsprojecten Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2021 23:59

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

aanvraag

Bijbehorende downloads aanvraag

Klik hier voor de bijbehorende downloads bij aanvraag
1.97mb
Ondertekening aanvraag
0.11mb
Download document
Projectplan
0.06mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden
0.25mb
Download document
Verklaring niet-verloning (indien er sprake is van eigen arbeid)
0.1mb
Download document
Model de-minimisverklaring (indien de ontwikkeling nieuw is voor je onderneming)
0.23mb
Download document
Gegevens medeaanvrager (indien het een samenwerkingsproject betreft)
0.28mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten maakt binnen het project)
0.29mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien je aanvraag verloopt via een intermediair)
0.22mb
Download document
Privacyverklaring (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document
Model mkb-toets
0.31mb
Download document

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een tweede voorschot aanvragen? Dat is eenmalig mogelijk! Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag worden gegeven op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.  

Voorschot VIA indienen

 

Behandelproces lopend

 

lopend

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten voorschot

 • Een verslag of (concept) rapport van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
 • Urenregistraties
 • Loonstroken per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Dit betreft een loonstrook van de eerste en laatste maand waarin de betreffende medewerker werkzaamheden uitvoert ten behoeven van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient er ook een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden en/of materiaalkosten). 
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing.) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.51mb
Ondertekening voorschot
0.11mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.22mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.29mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.25mb
Download document
Model mkb-toets (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.31mb
Download document
Verklaring de-minimissteun (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.23mb
Download document

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie VIA 2019 ontwikkelingsprojecten hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 18 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

vaststelling

Declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten vaststelling ontwikkelingsproject

 • Eindverslag van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
 • Urenregistraties
 • Loonstroken per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Dit betreft een loonstrook van de eerste en laatste maand waarin de betreffende medewerker werkzaamheden uitvoert ten behoeven van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient er ook een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden en/of materialen)
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatievereisten

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.67mb
Ondertekening vaststelling
0.11mb
Download document
Format eindverslag van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
0.06mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.22mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.29mb
Download document
Verklaring niet-verloning
0.1mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.25mb
Download document
Model mkb-toets (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.31mb
Download document
Verklaring de-minimissteun (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.23mb
Download document

Publicatievereisten

De Europese Unie vindt het belangrijk dat zichtbaar wordt wat er met Europees geld gedaan wordt en welke effecten dat heeft. Projecten die subsidie ontvangen vanuit de subsidie VIA 2019 ontwikkelingsprojecten hebben daarom de verplichting dit te laten zien aan een breder publiek. Deze verplichtingen vind je op de pagina publicatievereisten.

Handboek EFRO 2014-2020

Download alle documenten

Regeling & toelichting

Klik hier voor de regeling & toelichting
1.77mb
Subsidieregeling VIA 2020 ontwikkelingsprojecten
0.14mb
Download document
Toelichting VIA 2020 ontwikkelingsprojectn
0.2mb
Download document
Algemene subsidieregeling SNN 2019
0.21mb
Download document
AGVV 2017/1084 wijziging van de verordening Nr. 651/2014
0.51mb
Download document
De-minimisverordening
0.71mb
Download document
contact

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

idee

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall