SUBSIDIE RIG 2018 AANGEVRAAGD – EN NU?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

het volledig maken van de aanvraag

Je ontvangt binnen 1 week van de provincie Groningen een ontvangstbevestiging of een verzoek tot het volledig maken van de aanvraag. Als de aanvraag volledig is, draagt de provincie Groningen deze over aan het SNN. Je aanvraag wordt door ons inhoudelijk beoordeeld. Wij nemen vervolgens contact op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bedrijfsbezoek bespreken we met jou de aanvraag.

Voortgang rapporteren

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project moet binnen 36 maanden zijn afgerond.

Elke 12 maanden rapporteer je over de voortgang van het project. Hiervoor gebruik je het formulier dat op deze pagina beschikbaar is. Met het indienen van de rapportage kan je ook een voorschot aanvragen. De hoogte van het voorschot bepalen we door de kosten die volgens je rapportage gemaakt en betaald zijn, te vermenigvuldigen met het verleende subsidiepercentage.

Stuur het ondertekende en ingescande formulier samen met de relevante bijlagen naar rig@snn.nl

Projectwijziging indienen

Je moet een wijziging in jouw project altijd vooraf schriftelijk aan ons melden. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in projectactiviteiten, financiers, begroting, uitvoeringstermijn en dergelijke. Samen met jou kijken we in hoeverre de wijziging gevolgen heeft voor de verleningsbeschikking. Gebruik voor een projectwijziging het onderstaande formulier samen met de van toepassing zijnde bijlagen. Het is belangrijk dat je de reden van wijziging goed motiveert.

Stuur het ondertekende en ingescande formulier samen met de relevante bijlagen naar rig@snn.nl.

Publicatievereiste

Wanneer je subsidie vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen ontvangt, zijn er publicatievereiste van toepassing. Op deze pagina staat aangegeven aan welke publiciteitsvereisten je dient te voldoen wanneer je een bouwbord plaats.

Publiciteitsvereiste en logo’s projecten

Op uw bouwbord moet het volgende worden vermeld: ‘dit project wordt medegefinancierd door de Economic Board Groningen en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat’. Tevens moeten de logo’s van het SNN, de Economic Board Groningen, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de provincie Groningen op het bouwbord worden vermeld.

Downloads

Download alle documenten

Vaststelling Indienen

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Hiervoor gebruik je het formulier dat op deze pagina beschikbaar is. Je kunt tot maximaal 13 weken na uitvoering van het project het vaststellingsverzoek indienen. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt en betaald tijdens het project, stellen wij het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Stuur het ondertekende en ingescande formulier samen met de relevante bijlagen naar rig@snn.nl

Downloads

Download alle documenten

Regeling & Toelichting

Download alle documenten

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag verder!

bedrijvenregelingen@snn.nl 050 522 4915

We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall