Subsidie arbeidsmarkttransitie (JTF)

Helpt jouw project de (aankomende) beroepsbevolking klaar te stomen voor de transformatie van de economie en de klimaattransitie? En richt jij je met jouw project op de digitale, sociale en/of technische vaardigheden op de arbeidsmarkt? Misschien past de subsidie arbeidsmarkttransitie (JTF) bij jouw project!

De vier transities uit de RIS3 en de overgang naar nieuwe vormen van energie zorgen voor voortdurende veranderingen in technologie, benodigde kennis en benodigde vaardigheden. Het doel van de subsidie arbeidsmarkttransitie (JTF) is bij te dragen aan de arbeidsmarktontwikkelingen die nodig zijn voor deze veranderingen.

In het kort

Besluit op aanvraag
26 weken
Resterend budget
€ 20.000.000,- ?
Subsidiepercentage
50%
Maximale subsidie
€ 5.000.000,-

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die bestaan uit meerdere zelfstandige rechtspersonen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Activiteiten die het deel van de bevolking dat wil en kan werken aanmoedigen tot scholing en een leven lang ontwikkelen.

 • Activiteiten die erop gericht zijn de leercultuur van de bevolking dat wil en kan werken en bedrijven te stimuleren, met inbegrip van sociale innovatie en strategisch personeelsbeleid in het mkb.

 • Activiteiten die scholing en deelnemers of bedrijven aan elkaar koppelen.

 • Activiteiten die de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt versterken.

 • Activiteiten die de uitstroom van opleidingen beter laten aansluiten op de vraag.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project begint drie maanden na de datum van de subsidieverlening;

 • Het project moet binnen 36 maanden na de datum van de subsidieverlening zijn afgerond

 • Het project scoort minimaal 70 punten van de beoordelingscriteria

 • Het project is gericht op (de ontwikkeling van) activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de (potentiële) beroepsbevolking of aan de leercultuur binnen bedrijven;

 • Het project wordt uitgevoerd in het werkingsgebied of de resultaten moeten aantoonbaar ten goede komen aan het werkingsgebied.

Planning

Naar verwachting kun je maart 2023 starten met het indienen van jouw aanvraag. Het proces van het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1: Aan de hand van het concept-format projectplan ga je in gesprek met de provincie (inhoudelijk) en met het SNN (subsidie-technisch).

  Contactgegevens:
  Provincie Groningen: Ineke Brouwer, ineke.brouwer@breuerintraval.nl
  Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl
  SNN: jtf@snn.nl of bel naar 050-5224 900
   
 • Stap 2: Vervolgens dien je de volledige aanvraag in.
 • Stap 3: Na het indienen van de volledige aanvraag gaan wij de aanvraag controleren op compleetheid.
 • Stap 4: Wanneer de aanvraag compleet is ingediend, wordt de aanvraag beoordeeld door de Deskundigencommissie. Bij een positief advies van de Deskundigencommissie vindt een subsidie-technische beoordeling plaats door het SNN.

Wet- & regelgeving

Download alle documenten

Extra informatie

Download alle documenten
 • Presentatie Zoom-uurtje Subsidie arbeidsmarkttransitie (JTF) - 7 feb 2023.pdf
  2.44mb
  Download document

Subsidie arbeidsmarkttransitie (JTF) aanvragen?

Vragen over het indienen van je aanvraag?

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies uit de openstellingskalender en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met het JTF-team van het SNN: 

Mail naar jtf@snn.nl of bel naar 050-5244 900, op werkdagen van
8:30 - 17:00 uur.

Een aantal veelgestelde vragen

 • Voor zover zij direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten, zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • loonkosten inclusief overheadkosten;
  • loonverletkosten;
  • kosten van door een subsidieontvanger verrichte eigen arbeid;
  • bijdragen in natura;
  • afschrijvingskosten;
  • andere kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd.  

  Zie artikel 1.11 van de subsidieregeling JTF 2021-2027 voor meer informatie.

 • Dat zijn onder andere:

  • administratieve en financiële sancties en boetes;
  • winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband;
  • gratificaties en bonussen;
  • kosten van outplacementtrajecten;
  • BTW als deze verrekend kan worden.
  • fooien en geschenken;
  • representatiekosten en -vergoedingen; 
  • kosten van personeelsactiviteiten;
  • kosten van overboekingen en annuleringen.
 • Je kunt dan wel een aanvraag indienen, maar je moet wel aantonen dat de resultaten van het project in belangrijke mate terechtkomen in de JTF-regio Groningen en Emmen.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Meer informatie over het JTF?

Het Just Transition Fund (JTF) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van de noordelijke regionale innovatiestrategie (RIS3) te kunnen bereiken. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Met het JTF kunnen we tot 2027 in Noord-Nederland 330 miljoen euro inzetten om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Ook werken we hiermee aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, mét nieuwe werkgelegenheid.

Meer informatie vind je op de pagina Programma JTF 2021-2027.

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project?

De mensen uit het grote Noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar: www.sparrenmetdematrix.nl.

Heb je vragen over de ontwikkeling van jouw idee voor het noorden?

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem contact op met:

Provincie Groningen: Ineke Brouwer, ineke.brouwer@breuerintraval.nl
Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall