Subsidie investering en opleiding (JTF)

Draag jij als noordelijke ondernemer met jouw project bij aan het versnellen van de overgang naar een fossielvrije economie in de provincie Groningen en/of de gemeente Emmen? Maakt jouw project maatschappelijke impact op het gebied van werkgelegenheid, vergroening of innovatie? En zorg je er met om- en bijscholing voor dat nieuw en bestaand personeel klaar is voor de toekomst?

Met de Subsidie investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) uit het nieuwe JTF-programma (Just Transition Fund) steunen we investeringsprojecten in de proces- en maakindustrie én de scholing van nieuw en bestaand personeel. Deze scholing is gekoppeld aan de investering van het project. Doel van deze subsidie is om de regionale economie minder afhankelijk te maken van de fossiele energiesector en de CO2-intensieve industrie. Hierbij is het belangrijk dat het project de kansen benut die de 4 transities (energie, circulair, digitalisering en gezondheid) uit de regionale innovatiestrategie (RIS3) met zich meebrengen.

eHerkenning nodig bij aanvraag

Het JTF-webportaal werkt voortaan alleen nog met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH2+. Het kan even tijd kosten om dit aan te vragen. Wees daarom op tijd met jouw aanvraag voor eHerkenning. Lees meer over het aanvragen van eHerkenning via deze pagina.

In het kort

Besluit op aanvraag
26 weken
Resterend budget
€ 42.000.000,- ?
Subsidiepercentage
10% - 50% ?
Maximale subsidie
Zie uitleg ?

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor industriële ondernemingen (van mkb tot grote bedrijven) in de proces- en maakindustrie. Deze ondernemingen zijn gevestigd in de provincie Groningen en/of gemeente Emmen of willen zich daar vestigen.

Deze subsidie is niet bedoeld voor ondernemingen in de volgende sectoren:

 • Industriële dienstverlening;
 • Energieproductie;
 • Waterstofproductie voor energieopwekking;
 • Productie van biobrandstoffen waarvoor al meer dan twee jaar een bijmengverplichting geldt;  
 • Hergebruik van producten, afvalstoffen of grondstoffen in de volgende gevallen:
  • wanneer er geen sprake is van een hoogwaardige toepassing;
  • wanneer er sprake is van het opwerken van afval uitsluitend voor export.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en gebouwen die daarbij horen.

 • Bij- of omscholing en training van bestaand en nieuw personeel als gevolg van bovengenoemde investeringen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor de investeringskosten: kleine ondernemingen ontvangen maximaal 30% subsidie over de kosten die voor subsidie in aanmerking komen; voor middelgrote ondernemingen is dit maximaal 20% en voor grote ondernemingen is dit maximaal 10%.

 • Je ontvangt maximaal € 7.500.000 subsidie per project voor investeringskosten.

 • Voor de opleidingskosten: je ontvangt maximaal 50% subsidie over de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening.

 • Het project is uiterlijk binnen 36 maanden na de subsidieverlening afgerond.

Planning

Vanaf 23 januari 2023 kun je jouw aanvraag indienen. Het proces van het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1: Aan de hand van het concept-format projectplan ga je in gesprek met de provincie (inhoudelijk) en met het SNN (subsidie-technisch).

  Contactgegevens:
  Provincie Groningen: europeseprogrammas@provinciegroningen.nl
  Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl
  SNN: jtf@snn.nl of bel naar 050-5224 900
 • Stap 2: Vervolgens dien je de volledige aanvraag in.
 • Stap 3: Na het indienen van de volledige aanvraag gaan wij de aanvraag controleren op compleetheid.
 • Stap 4: Wanneer de aanvraag compleet is ingediend, vindt een subsidie-technische beoordeling plaats door het SNN.

Let op!

De subsidieregeling is opgedeeld in twee regelingen: Subsidieregeling investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) en Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking). Beide regelingen zijn dus opgenomen in één document. Deze vind je onder "wet- en regelgeving". 

Voor de Subsidieregeling investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) zie pagina 1 tot en met 6.
Voor de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking) zie pagina 6 tot en met 8.

Wet- en regelgeving

Download alle documenten

Subsidie investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) aanvragen?

Vragen over het indienen van je aanvraag?

Wil je een aanvraag indienen voor een van de subsidies uit de openstellingskalender en heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact op met het JTF-team van het SNN: 

Mail naar jtf@snn.nl of bel naar 050-5224 900, op werkdagen van
8:30 - 17:00 uur.

Een aantal veelgestelde vragen

 • Dat zijn de kosten van de investeringen in gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting en de kosten van bij- en omscholing.

 • De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • Investeringen in bedrijfsgebouwen of duurzame bedrijfsuitrusting die de subsidieontvanger heeft gekregen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die tot hetzelfde concern behoort;
  • Investeringen in niet permanent op de bedrijfslocatie aanwezige duurzame bedrijfsuitrusting;
  • Immateriële vaste activa als omschreven in artikel 365 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Zelfstandige investeringen in gebouwgebonden duurzame energie-opwekkers;
  • Kosten van investeringen waarvoor onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan voor ontvangst van de aanvraag;
  • Kosten van training en opleiding waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor ontvangst van de aanvraag.

  Daarnaast zijn onderstaande kosten niet subsidiabel:

  • Administratieve en financiële sancties en boetes;
  • Winstopslagen binnen een groep of samenwerkingsverband;
  • Gratificaties en bonussen;
  • Kosten van outplacementtrajecten;
  • Fooien en geschenken;
  • Representatiekosten en -vergoedingen; 
  • Kosten van personeelsactiviteiten;
  • Kosten van overboekingen en annuleringen.
 • Jouw subsidieaanvraag moet, om in behandeling te kunnen worden genomen, de bijlagen bevatten zoals deze hier op onze website worden genoemd. Pas op het moment dat je aanvraag compleet (dus met alle verplichte bijlagen), bij ons is ingediend, wordt deze in behandeling genomen.

   

Bekijk alle veelgestelde vragen

Meer informatie over het JTF?

Het Just Transition Fund (JTF) is een van de programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van de noordelijke regionale innovatiestrategie (RIS3) te kunnen bereiken. Met de RIS3 zetten we in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Met het JTF kunnen we tot 2027 in Noord-Nederland 330 miljoen euro inzetten om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Ook werken we hiermee aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, mét nieuwe werkgelegenheid.

Meer informatie vind je op de pagina Programma JTF 2021-2027.

Wil je graag hulp met het ontwikkelen van je idee naar een concreet project?

De mensen uit het grote Noordelijke netwerk van de MATRIX zetten zich belangeloos in om initiatiefnemers van innovatieve ideeën te helpen. Ga naar: www.sparrenmetdematrix.nl.

Heb je vragen over de ontwikkeling van jouw idee voor het noorden?

De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van jouw idee of project? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met:

Provincie Groningen: Gerwin Wiersma, G.Wiersma@provinciegroningen.nl
Gemeente Emmen: Susan van Harten, jtf@emmen.nl

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall