Subsidie investering en opleiding (JTF)

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag Zie uitleg
Resterend budget Op aanvraag. Neem vooral contact op met provincie Groningen (europeseprogrammas@provinciegroningen.nl)/gemeente Emmen (jtf@emmen.nl). En ga actief in gesprek om jouw projectvoorstel te bespreken.
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 september 2025

Ontvang max. €7.500.000,- subsidie voor investeringen in de proces- en maakindustrie én de scholing van nieuw en bestaand personeel.

Subsidie investering en opleiding (JTF)  aanvragen

Je wilt de subsidie investering en opleiding (JTF) aanvragen. Hieronder vind je de stappen die je hiervoor moet doorlopen. Op deze pagina vind je ook alle documenten die je nodig hebt om de subsidie aan te vragen.

Let op privacy
Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Stappenplan aanvraag indienen

 1. 1: Stap 1: Download het format Projectplan en ga in gesprek met de provincie en het SNN. Neem contact op met: Europeseprogrammas@provinciegroningen.nl of jtf@snn.nl
 2. 2: Stap 2 : Doe een aanvraag! Via onderstaande knop start je de aanvraag. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag

Dit heb je nodig voor je aanvraag

Upload onderstaande documenten bij jouw aanvraag:

 • Ondertekening aanvraag*;
 • Projectplan*;
 • Begroting en financieringsplan*;
 • Uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Juridische organisatiestructuur, inclusief eventuele concernrelaties;
 • Mkb-verklaring*;
 • Meest recente vastgestelde (geconsolideerde) jaarrekening of in geval van startende onderneming de openingsbalans;
 • (Uncommited) termsheet*;
 • Bankafschrift voor validering van het bankrekeningnummer;
 • Een verklaring (niet) in financiële moeilijkheden*;
 • Door onafhankelijke partij opgestelde onderbouwing CO2 reductie (A3), waaruit blijkt dat de investering:
  • Noodzakelijk is voor de transitie van de onderneming of de vestiging naar nul CO2 emissie; of
  • Binnen de EU leidt tot minimaal 40% CO2 reductie in de waardeketen waarvan het investeringsproject deel uitmaakt in vergelijking met de oorspronkelijke situatie of een relevante alternatieve productieroute.
 • Opleidingsplan*;
 • Businessplan inclusief exploitatiebegroting voor de uitvoeringsperiode van het project en de eerste twee jaren operationele fase;
 • Een analyse van de steunruimte op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening conform artikel 2.1.14 (klik op de link en ga naar 'formulieren staatssteun');
 • Wetgevingsschema (een overzicht wanneer alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verkregen)*;
 • Indicatorenonderbouwing;
 • Bij een grote onderneming: analyse waaruit blijkt dat het verwachte banenverlies zonder de investering groter zou zijn dan het verwachte aantal gecreëerde banen;
 • Aanvraag/bewijs van cofinanciering (indien van toepassing).

Optioneel

 • Machtigingsformulier*;
 • Strategisch HR beleidsplan;
 • Schriftelijke afspraken of intentieverklaringen;
 • Omzet overzicht ten behoeve van stuwend karakter;
 • Ontvangstbewijs van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning (indien vereist voor projectrealisatie);
 • Onderbouwde toelichting zekerstelling grondstoffen en afzet (bijvoorbeeld intentieovereenkomsten); MER of vergunningsaanvraag voorzien van toelichting op welke normen bovenwettelijke emissies worden bereikt.

* Maak bij de aanvraag gebruik van onderstaande formats en formulieren.

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Binnenkort open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 1 mei 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Subsidie Mkb personeel en scholing (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het opstellen van strategisch personeelsadvies- en/of beleid op te laten stellen, je personeel bij te scholen op nieuwe vaardigheden en competenties óf door een personeelsmedewerker in dienst te nemen.

Subsidie Mkb digitalisering en robotisering (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Met deze subsidie kun je 50% van de kosten vergoed krijgen voor het laten opstellen van een digitaliseringsadvies en/of voor de investering in hard- en software.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie EBG ArbeidsplaatsenregelinG 2020

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Mkb-ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen subsidie van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Strategische, groene projecten (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Draag jij met jouw project bij aan het versnellen van de overgang naar een fossielvrije en circulaire economie in de provincie Groningen en/of de gemeente Emmen? Ga je hiervoor investeren in een strategische grondstofhub voor hernieuwbare koolstof of ‘net zero’ maakindustriebedrijven of bouw je een...

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie start-up fonds

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang max. € 10.000.000,- subsidie voor investeringen in innovatieve duurzame start-ups.

Voucherregeling mkb Fryslân 2023

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

50% subsidie voor het laten opstellen van een ondernemings-, financierings-, procesoptimalisatie- of innovatieplan of een adviesplan of volgen van een opleiding voor strategische HR.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

*50%* subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen.

Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Fysieke investeringen - Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Groningen

Fysieke Investeringen - Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Drenthe

Fysieke investeringen - Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Fryslân

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2019

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2018

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting.

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) 2017

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Met de Regionale Investeringssteun Groningen krijgen bedrijven in de Eemsdelta (Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) en op het Zernike Science Park subsidie op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Bedrijven krijgen subsidie tot maximaal 30% van het...