Je hebt de Subsidie Asbestregeling Drenthe aangevraagd en nu?

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2028

Let op! Vanaf 15 januari 2021 kan je hier weer de  Subsidie Asbestregeling Drenthe aanvragen.

Nu je subsidie hebt aangevraagd wil je natuurlijk weten hoe het verder gaat. Kijk daarvoor op jouw persoonlijke account of bekijk de verschillende fases van het subsidietraject.

Fases van het subsidietraject

Wachtend op verlening

Het SNN controleert je aanvraag. Is deze compleet en goedgekeurd dan sturen wij jouw aanvraag door naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Het SVn toetst jouw kredietwaardigheid. Is die positief dan ontvang je een offerte voor het aangaan van de lening. Ben je akkoord dan stuur je deze aanvraag ondertekend terug naar het SVn. Die geeft het akkoord op je aanvraag door aan het SNN.

Lopend

Als je in aanmerking komt voor de lening krijg je van het SNN een zogenoemde verleningsbeschikking, waarmee je de verwijdering van jouw asbestdak in gang kunt zetten. De sanering van het asbestdak moet binnen 6 maanden van start gaan, tenzij de hoeveelheid werk van de saneerder of de weersomstandigheden dit verhinderen.

In dat geval moeten de saneringswerkzaamheden binnen een jaar zijn afgerond.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is de officiële kredietbeoordelaar en fondsbeheerder en zorgt voor uitbetaling van de lening.

Vaststelling

Zodra je van het SNN een verleningsbeschikking hebt gekregen dragen wij het project over aan het SVn. Vanaf dat moment betaal je maandelijks het afgesproken bedrag aan rente en aflossing aan het SVn

Heb je een vraag? Neem contact op met Team Duurzaamheid.

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN (050) 522 4924

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Financiële vragen? Neem dan contact op met het SVn via (088) 253 9400.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall