Hulp bij het indienen van de MIT Haalbaarheid 2024

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Bij het indienen van je aanvraag voor de MIT Haalbaarheid moet je onderstaande documenten aanleveren. Maar waarom is dit nodig? En waar moet je op letten? Wij leggen het je uit!

Status bericht

Let op: Onderstaande informatie is alleen van toepassing op de volgende subsidies:

 • MIT Haalbaarheid 2024

Welke documenten zijn van toepassing?

Bij de MIT Haalbaarheid lever je bij je aanvraag documenten aan. Sommige documenten zijn verplicht om je aanvraag compleet te maken. Let daarom goed op welke documenten je nodig hebt.

De volgende documenten lever je verplicht aan:

 • Projectplan
 • Mkb-verklaring
 • De-minimisverklaring

De volgende verplichte documenten lever je aan als ze van toepassing zijn:

 • Ondertekening aanvraag
 • Machtigingsformulier intermediair
 • Juridische organisatiestructuur
 • Instemmingsverklaring
 • Kopie bankafschrift

De volgende documenten hebben wij nodig om je aanvraag inhoudelijk te beoordelen, maar zijn niet verplicht om je aanvraag compleet te maken. Lever deze aan zodat we jouw aanvraag sneller kunnen beoordelen. 

 • Een document waaruit te herleiden is wie tekenbevoegd is (of zijn bij gezamenlijke bevoegdheid)
 • Offerte derde deskundige

Lees hieronder meer over deze documenten.

Projectplan

Om een goed beeld te krijgen van jouw innovatieve project ontvangen we graag een projectplan. Lees hier waar je op moet letten bij het schrijven van je projectplan. Gebruik voor het projectplan het format dat op onze website staat. Het format kun je vinden op deze pagina.

Zorg dat je alle vragen volledig beantwoordt in het format. Het moet voor ons duidelijk zijn waarom je het haalbaarheidsproject nodig hebt en wat je gaat doen. Hoe duidelijker het plan is, hoe minder vragen wij hoeven te stellen bij de behandeling van jouw aanvraag.

Het projectplan is compleet als alle vragen zijn beantwoord. 

Mkb-verklaring

Bij de beoordeling van jouw subsidieaanvraag toetsen wij of jouw bedrijf een mkb-onderneming is. Dit doen wij met behulp van de MKB-verklaring.

Vul stap 1, 2 en 3 van het stroomschema in. Stap 1 gaat over de juridische structuur van het verband van ondernemingen. Kies voor ja of nee. Zodra je het vakje naar keuze hebt aangeklikt, gaat de route verder. Blijf de opties aanklikken tot je niet verder kunt.

Bij stap 2 vul je het aantal fte en omzetgegevens in. Vul je gegevens in bij stap 3 en onderteken de verklaring. De ondertekening mag digitaal. Als een stap niet of maar deels is ingevuld, is de aanvraag niet compleet. 

Meer weten? Kijk hier voor rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen over de MKB-verklaring.

 

Verklaring de-minimissteun

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 300.000,-. Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen. 

De-minimissteun in het kort

De-minimissteun in het kort 

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 300.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Deze steun, de-minimissteun, wordt dan niet gezien als staatssteun. De steun is zo minimaal dat het weinig tot geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.   

Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximum steunbedrag: 

 • goederen vervoer over de weg voor derden: € 100.000,-; 
 • visserij en aquacultuur: € 30.000,-; 
 • primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-. 

In de voorwaarden van de subsidie, de verordening, staat altijd vermeld onder welke regelgeving de subsidie beschikbaar wordt gesteld. Wordt hier verwezen naar de de-minimisverordening? Dan kan de subsidie onder deze voorwaarden worden verleend. 

Zit jij al aan je maximale steun? 

Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen.  

Is dat antwoord: ‘ja’? Dan willen we ook weten om hoeveel steun het gaat en waarvoor je deze hebt ontvangen. Zo kunnen wij controleren of er nog ruimte binnen deze steun is om je de gevraagde subsidie te verlenen.  

De invulwijzer 

Soms kan het best lastig zijn om dit formulier goed in te vullen. We geven je daarom graag een aantal tips voor het goed invullen van het de verklaring. 

 • Check of je eerder de-minimissteun toegekend hebt gekregen. Dit staat meestal in de besluitbrief over de aangevraagde subsidie die je van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie óf van ons hebt gekregen. Twijfel je? Neem dan contact op met de betreffende instantie. 
 • Bereken de juiste startdatum van de periode (geen) de-minimissteun. Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 31 januari 2023 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari 2023. Dan reken je twee jaar terug en is de begindatum van de periode 1 januari 2021. Dit is dan de datum die je invult.  Bestaat je bedrijf korter dan twee jaar? Dan vul je de datum van oprichting in. 
 • De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring.
 • Stuur (waar van toepassing) de besluitbrieven van eerder toegekende steun mee. Het maakt hierbij niet uit of de toegekende steun wel of niet is uitbetaald.
 • Let op! De ondertekening mag niet digitaal. Alleen een geprint en ondertekend formulier geldt als rechtsgeldig.

Meer weten?

Kijk hier voor veelgestelde vragen over de de-minimisverklaring.

Ondertekening aanvraag

Log je in met eHerkenning? Dan is het aanleveren van de ondertekening niet nodig. Log je in met een gebruikersnaam en wachtwoord, dan wel!  

Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet. 

Machtiging Intermediair

Maak je gebruik van de diensten van een subsidieadviseur? Dan moet je deze persoon machtigen om namens jou de aanvraag in te dienen. Vul het formulier helemaal in, print het uit, en zet met pen een handtekening. Scan het formulier vervolgens in zodat je deze kunt uploaden. Een digitale handtekening is niet geldig. Doe je dit toch, dan is de aanvraag niet compleet.

 

Juridische organisatiestructuur: hoe is jouw organisatie ingericht?

Voor de beoordeling van jouw aanvraag hebben wij inzicht nodig in hoe jouw organisatie is ingericht. Dit inzicht krijgen wij door middel van een juridische organisatiestructuur. Maar wat is dit eigenlijk? Wij leggen het je uit!

Wat is een juridische organisatiestructuur?

Wat is een juridische organisatiestructuur? 

Dit is een overzicht van alle ondernemingen die in verbinding staan met jouw onderneming en hoe zij tot elkaar in verhouding staan. Dit wordt ook wel een ‘verband van ondernemingen’ genoemd.

Hoe ziet zo’n structuur er dan uit?

De juridische organisatiestructuur geeft schematisch alle ondernemingen weer. Hierin staan ook de deelnemingspercentages genoemd. Een deelnemingspercentage geeft aan hoeveel procent de ondernemingen met elkaar verbonden zijn.

Verder geeft de juridische organisatiestructuur per onderneming de volgende bedrijfsgegevens weer:

 • aantal fte;
 • de jaaromzet;
 • het balanstotaal.

Deze gegevens zijn van het meest recente jaar en allemaal van hetzelfde jaartal.

Voorbeeld van een juridische organisatiestructuur

 


Beoordeling van de structuur

Tijdens het beoordelen van de door jouw aangeleverde juridische organisatiestructuur kijken wij naar vier onderdelen. Namelijk:

 • Of er bijzonderheden van belang zijn. Bijvoorbeeld: is er een andere onderneming in het verband van ondernemingen die al eens een aanvraag heeft ingediend? Wordt er een deskundige ingehuurd die ook in het verband zit?
 • Wat de bedrijfsgrootte is van jouw onderneming. Meer hierover vind je op onze kennisbank.
 • Gaat een andere onderneming in het verband van ondernemingen ook kosten maken voor jouw project? Wij kijken wat de verhouding is tussen deze ondernemingen. Meer hierover vind je in het artikel over de instemmingsverklaring.
 • Bij sommige subsidies moeten wij toetsen of de onderneming financieel gezond is. Met behulp van de juridische organisatiestructuur kunnen wij zien welke ondernemingen wij moeten toetsen.

 

Instemmingsverklaring

Een voorwaarde van de subsidie is dat deze ten goede komt aan de aanvragende onderneming. Het kan zijn dat een verbonden of partneronderneming ook kosten gaat maken voor het project. Om deze kosten mee te kunnen nemen moet deze verbonden of partneronderneming worden toegevoegd als subsidieaanvrager. Je voegt deze onderneming dan toe aan de verleningsbeschikking. Dit kan door middel van een instemmingsverklaring.

De onderneming toevoegen aan de verleningsbeschikking

Bij een aandelenbezit van 25% of meer kan de onderneming die ook kosten gaat maken worden toegevoegd aan de verleningsbeschikking. Hierdoor wordt de onderneming ook aanvrager. Hierbij is het wel belangrijk om te weten dat deze onderneming op dezelfde manier getoetst wordt als de aanvragende onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mkb-verklaring.

Om te bepalen of de onderneming toegevoegd kan worden aan de verleningsbeschikking, kun je een instemmingsverklaring invullen. Je vindt de verklaring hier. Door het ondertekenen van deze verklaring stemmen beide ondernemingen in dat de onderneming die ook kosten gaat maken ook aanvrager wordt.

Let op dat er mogelijk extra documenten aangeleverd moeten worden voor de aanvragende onderneming:

 • Mkb-verklaring
 • Juridische organisatiestructuur 
 • Verklaring de-minimissteun

Kopie bankafschrift

Alleen de onderneming die subsidie aanvraagt kan de subsidie ontvangen. Bij het indienen van je aanvraag in het eLoket toetsen wij daarom of de naam van je onderneming matcht met het opgegeven IBAN. Dit gebeurt via SurePay. Als er geen match is wordt er gevraagd om een kopie bankafschrift aan te leveren. Op deze manier kunnen wij alsnog controleren dat het opgegeven IBAN hoort bij de onderneming die de subsidieaanvraag doet. 

Bewijsstuk waaruit blijkt wie tekenbevoegd is

De documenten waarbij een handtekening vereist is, moeten ondertekend worden door iemand die bevoegd is om dat namens de organisatie te doen. 

Dit kun je aantonen door een bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat deze persoon bevoegd is om binnen de organisatie te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld met een KvK-uittreksel, statuten of een intern autorisatieschema.

Offerte derde deskundige

Het kan zijn dat je een derde deskundige inschakelt voor je project. Bijvoorbeeld als je advies nodig hebt voor je project. 

Aan de hand van de offerte controleren wij of de kosten in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast toetsen we of de partij deskundig en onafhankelijk is.

De offerte is volledig als onderstaande gegevens duidelijk zichtbaar zijn:

 • een specificatie van de kosten: het aantal uren, het uurtarief en de activiteiten
 • de offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
 • de kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
 • de contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (ter verificatie en voor de controle van de onafhankelijkheid)

Heb je meer hulp nodig?

Heb je nog een vraag? Kijk dan eens op de pagina met veelgestelde vragen.

Staat je vraag er niet tussen? Of heb je liever persoonlijk contact? Neem dan gerust contact met ons op. Team Kennis & Innovatie kijkt graag met je mee! Bel  050 5224 908 of stuur een e-mail naar kennis&innovatie@snn.nl

Wij wensen je veel succes met het indienen van je aanvraag!

Terug naar de subsidie