Biodiversiteit, Natuur en Landschap - Drenthe 2021

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en het landschap in de provincie Drenthe. Subsidie is beschikbaar voor investeringsmaatregelen in gebieden waar een forse impuls nodig is om de natuur opnieuw in te richten en daardoor de biodiversiteit versterken. De niet-productieve investeringen dienen een directe link met de landbouw te hebben en (grotendeels) plaats te vinden binnen de volgende gebieden in de provincie Drenthe: Bargerveen Faunapassages EVZ Koelveen, Oude Diep Mantingerzand, West- Nieuw Balinge, Oude Diep Vossenberg, Eekmaten, Noordwest Drenthe Broekenloop, Hunze Boonspolder & Annerveense Lenten, Zuidwest Drenthe Vledder Aa Middenloop fase 2 en voor kansrijke gebieden weidevogels en versterken landschap. In het openstellingsbesluit is het bijbehorende kaartmateriaal te vinden.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
18 juni 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
6.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten, samenwerkingsverbanden van hiervoor genoemde partijen en bestuurscommissies.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de maatregelen zoals beschreven in het Programma Natuurlijk Platteland en daardoor de biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de provincie Drenthe versterken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De niet-productieve investeringen vinden (grotendeels) plaats op locaties zoals aangegeven op de kaarten in bijlage 1 van het openstellingsbesluit
 • De kosten dienen direct samen te hangen met de niet-productieve investering
 • Subsidie wordt verstrekt voor maatregelen met een directe link met de landbouw
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben
 • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten (zie openstellingsbesluit)
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 150.000 euro
 • Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden beoordeeld op basis van een geografisch selectiecriterium.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen biodiversiteit 2021
  4.6mb
  Download document
Raak geïnspireerd

Minder voedselverspilling én een beter leven voor de bokjes

Marieke Louwes

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall