Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang tot *€ 1.500* subsidie voor extern advies of voorlichting/scholing over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan

Mijn dossier
Mijn dossier

Samenvatting

 • Maximaal bedrag
  1.500,-
 • Besluit op aanvraag
  8 weken
 • Aanvragen mogelijk t/m
  Aanvragen niet meer mogelijk

Ben je melkveehouder in Drenthe? Heb je in 2018 en 2019 een duurzaamheidsplan op laten stellen waarin adviezen staan om de doelen te bewerkstelligen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze subsidieregeling. 

Ontvang tot € 1.500 subsidie voor extern advies of voorlichting/scholing over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan. Voor dit duurzaamheidsplan heb je subsidie ontvangen vanuit de subsidieregeling 200 duurzaamheidsplannen Melkveehouderij provincie Drenthe.

Wil je meer informatie over de regelingen die de provincie Drenthe voor melkveehouders biedt? Ga dan naar www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl.

Wil je meer informatie over de regelingen die de provincie Groningen voor melkveehouders biedt? Ga dan naar www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/groningen

Voor wie is deze subsidie?

Melkveehouders in de provincie Drenthe die in de periode van 2018 en 2019 een bekostigd duurzaamheidsplan hebben laten opstellen waarin adviezen staan om de doelen te bewerkstelligen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inwinnen van advies op een specifiek onderwerp uit het duurzaamheidsplan

 • Het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten over een specifiek onderwerp uit het duurzaamheidsplan

 • Het bijwonen van scholingsbijeenkomsten over een specifiek onderwerp uit het duurzaamheidsplan

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt eerder subsidie ontvangen voor het opstellen van een duurzaamheidsplan vanuit de subsidie 200 duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe

 • Het duurzaamheidsplan heeft betrekking op emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en/of het toepassen van weidegang

 • Het advies of de voorlichting/scholing richt zich op een nadere verdieping van een onderwerp uit het duurzaamheidsplan

 • De hoogte van de subsidie bedraagt per advies maximaal € 1.500,-

 • Je draagt zelf minimaal € 300,- bij aan de kosten van het advies

 • De ingeschakelde externe adviesdienst beschikt over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel

 • De ingeschakelde externe adviesdienst heeft ervaring op het gebied van adviesverstrekking of voorlichting/scholing

 • De ingeschakelde externe adviesdienst is betrouwbaar gebleken op het gebied van verduurzaming van de landbouw

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2023 Zakelijk

Open
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen mogelijk t/m 14 november 2025

Ben je een hoefdierhouder, hieronder vallen runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca’s en paardachtigen, en ben je gevestigd in Drenthe? Dan kun je misschien gebruik maken van de Subsidie wolfwerende rasters.

Investeringsregeling reductie stikstof

Gesloten
Locatie: Drenthe, Friesland, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Deze regeling heeft tot doel investeringen te stimuleren die bijdragen aan de reductie van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. Het geven van advies door een extern deskundige over die maatregelen maakt daar ook onderdeel van uit.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Kavelruil Fryslân

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Kavelruil Fryslân

Kavelruil Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Kavelruil Drenthe

Hydrologische maatregelen PAS - Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Hydrologische maatregelen PAS - Drenthe

Hydrologische maatregelen PAS - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Hydrologische maatregelen PAS - Fryslân

LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Fryslân

LEADER Oost-Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Oost-Groningen

LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

LEADER Zuidwest-Drenthe - TELL IT

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Zuidwest-Drenthe - TELL IT

LEADER Zuidoost-Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER Zuidoost-Drenthe

LEADER SAMENWERKING Noardwest-Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER SAMENWERKING Noardwest-Fryslân

LEADER SAMENWERKING Noardeast-Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel LEADER SAMENWERKING Noardeast-Fryslân

Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Veenkoloniën

Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Gesloten
Locatie: Drenthe, Friesland, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Noord-Nederland

Samenwerking voor innovaties - Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Groningen

Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking voor innovaties - Fryslân

Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Veenkoloniën

Samenwerking EIP - Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Groningen

Samenwerking EIP - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Fryslân

Samenwerking EIP - Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Samenwerking EIP - Drenthe

Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Gesloten
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Veenkoloniën

Fysieke investeringen - Groningen

Gesloten
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Groningen

Fysieke Investeringen - Drenthe

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Drenthe

Fysieke investeringen - Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Dit is een verzamelpagina voor de POP3 openstellingen binnen maatregel Fysieke investeringen - Fryslân