Kavelruil - Drenthe 2022

Ontvang subsidie voor investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van de landbouwbedrijven en de daarbij behorende toegankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding. Daarnaast gaat het om verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in Drenthe binnen en naar de glastuinbouwconcentratiegebieden Erica en Klazienaveen. Het openstellingsbesluit is een combinatie van mogelijkheden ter verbetering van de verkaveling, de toegankelijkheid en de landbouwinfrastructuur enerzijds en verbetering van de ligging van landbouw- bedrijven uit het oogpunt van milieu-, water- en natuurdoelen anderzijds.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 mei 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.000.000,- ?
Subsidiepercentage
100% of 40% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren die geen landbouwer zijn, pachters, provincies en bestuurscommissies

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan de verbetering van de verkaveling van de landbouwbedrijven en de daarbij behorende toegankelijkheid, bodemgesteldheid en waterhuishouding.
 • Investeringen gericht op verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in Drenthe binnen en naar de glastuinbouwconcentratiegebieden Erica en Klazienaveen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project
 • De investering dient uitgevoerd te worden in de Provincie Drenthe
 • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven
 • Subsidie wordt verstrekt voor verbetering van de verkavelingsstructuur
 • Subsidie wordt verstrekt voor de veplaatsing van glastuinbouwbedrijven
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal € 500.000,-
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Ik wil subsidie aanvragen voor investeringen in infrastructuur - Kavelruil Drenthe 2022

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag.

plattelandsontwikkeling@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit POP3+ Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 - provincie Drenthe
  1.33mb
  Download document
 • Wijziging Openstelling POP3 Investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 Drenthe
  0.2mb
  Download document

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall