Kabinet trekt 250 miljoen extra uit voor subsidieregeling Groningen. Lees hier het hele nieuwsbericht.

Geplaatst op 14 januari 2022

Heb je vragen over de subsidie Verduurzaming & Verbetering Groningen €10.000? Bekijk onze actuele en veelgestelde vragen.

Geplaatst op 14 januari 2022
 

Kavelruil - Fryslân 2022

Ontvang subsidie voor investeringen in het landelijk gebied die bijdragen aan het verbeteren van de grondgebondenheid van landbouwbedrijven, verbetering van de huisverkaveling voor de beweiding van vee en verbetering van infrastructuur door afstandsverkorting tussen percelen van landbouwbedrijven. Het openstellingsbesluit is in eerste instantie bedoeld voor de realisatie van landbouwdoelen, maar daaraan gekoppeld kunnen door middel van kavelruil ook gronden worden vrijgemaakt. Dit ten behoeve van natuur (begrensde natuur) en water (Kaderrichtlijn Water (KRW)).

In het kort

Deadline indienen aanvraag
03 februari 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 400.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren die geen landbouwer zijn, pachters, stichting voor kavelruil en provincie

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Investeringen in verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven
  • Investeringen in verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project
  • De investering dient uitgevoerd te worden in de Provincie Fryslân
  • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven
  • Subsidie wordt verstrekt voor verbetering van de verkavelingsstructuur
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 400.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit volgt zo snel mogelijk
0.36mb

Ik wil subsidie aanvragen voor investeringen in infrastructuur - Kavelruil Fryslân 2022

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag.

plattelandsontwikkeling@snn.nl   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall