Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

LEADER SAMENWERKING Noordoost-Fryslân 2020

Ontvang subsidie voor voorbereidings- en uitvoeringskosten van regionale, inter-territoriale en transnationale samenwerkingsactiviteiten voor de realisatie van de LOS. De projecten geven invulling aan de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit op het platteland en duurzaam beheer van de ruimte in het gebied Noordoost-Fryslân.
De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie en in het openstellingsbesluit. De subsidie kan oplopen tot maximaal 132.000 euro per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
18 december 2020 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
132.000,00 ?
Subsidiepercentage
50% - 100% ?

Voor wie

De penvoerders van de LAG, privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • De voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten
 • De uitvoering van samenwerkingsactitviteiten
 • Samenwerkingsactiviteiten die plaatsvinden binnen Nederland (inter-territoriale samenwerking)
 • Samenwerkingsactiviteiten die plaatsvinden tussen gebieden in verschillende lidstaten of met gebieden in derde landen (transnationale samenwerking)

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Noordoost-Fryslân
 • Het project draagt bij aan de doelen van de LOS: Versterking sociale cohesie, stimuleren van zelfsturing van dorpen en sociaal ondernemerschap
 • De subsidie bedraagt 100% voor de voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten
 • De subsidie bedraagt 50% voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 132.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER SAMENWERKING subsidie Noordoost-Fryslân aanvragen

Raak geïnspireerd

"Culturele voorzieningen zijn noodzakelijk om krimpgebieden in leven te houden”

Anke Bijlsma
Anke Bijlsma in Theaterkerk Nes
Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN  

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kun je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Fryslân

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall