Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

LEADER Zuidoost-Drenthe

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa en Hunze.
De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidoost-Drenthe wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot 150.000 euro per project.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
26 oktober 2020 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
200.000,00 ?
Subsidiepercentage
max 60% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Activiteiten voor het versterken van de lokale samenwerking
 • Activiteiten voor het versterken van de toeristische sector
 • Activiteiten voor het versterken van het MKB
 • Activiteiten voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving
 • Activiteiten voor het optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Zuidoost-Drenthe
 • De subsidie bedraagt max 60% van de subsidiabele kosten. De overige financiering moet uit private bijdragen bestaan.
 • Hoogte van de subsidiabele kosten bedraagt na beoordeling minimaal 50.000 of 75.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
 • Specifiek voor MKB: Hoogte van de subsidie na beoordeling bedraagt minimaal 40.000 en maximaal 50.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER Zuidoost-Drenthe aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER Zuidoost-Drenthe "Ik heb aangevraagd" om lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                   LEADER Zuidoost-Drenthe aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Zuidoost-Drenthe aanvragen

Raak geïnspireerd

'We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de bijzondere geschiedenis van dit gebied te vertellen.'

Cathrien Posthumus
afbeelding cathrien
Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN  

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kan je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Drenthe

Ik wil LEADER-subsidie Zuidoost-Drenthe aanvragen

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall