Ga naar de inhoud
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe.
De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidwest-Drenthe wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot 150.000 euro per project voor programmalijn Be Good.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 maart 2020 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
500.000,00 ?
Subsidiepercentage
max 40% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Activiteiten ten behoeve van kennisontwikkeling
 • Investeringen die bijdragen aan een kwaliteitsimpuls

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Zuidwest-Drenthe
 • De subsidiabele projectkosten bedragen minimaal € 125.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD "ik heb aangevraagd" om lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                   LEADER Zuidwest-Drenthe BE GOOD aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD aanvragen

Raak geïnspireerd

Aan een lege koeienstal heeft niemand wat, dus bedachten we er wat nieuws voor.

Lydia en Erik van der Linde - De Drentse Koe
SNN Foto Lydia en Erik van der Linde bij grote oranje speelbal
Foto innovatief idee bollen

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN  

Of bel (050) 5224 998 op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kan je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Drenthe

Ik wil LEADER-subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD aanvragen

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall