LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe.
De Lokale Actiegroep (LAG) Zuidwest-Drenthe wil samen met inwoners, bedrijfsleven en overheid de kansen in hun regio benutten. Deze kansen zijn vastgelegd in de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Je komt in aanmerking voor subsidie als de LAG jouw project als kansrijk beoordeelt. De beoordelingscriteria vind je bij de aanvraagdocumentatie. De subsidie kan oplopen tot € 100.000,- per project voor programmalijn Be Good.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
24 oktober 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 150.000,- ?
Subsidiepercentage
max 40% ?

Voor wie

Ondernemers en (semi-)overheden

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Kennisontwikkeling

  • Investeringen kwaliteitsimpuls

Wat zijn de voorwaarden?

  • De activiteiten en thema's zijn opgenomen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Zuidwest-Drenthe

  • De subsidiabele projectkosten bedragen minimaal € 125.000,-

  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal € 100.000,-

  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Heb je al een LEADER subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD aanvraag ingediend?

Ga naar de pagina LEADER subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD "ik heb aangevraagd" om lezen wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt.

                                                                   LEADER Zuidwest-Drenthe BE GOOD aangevraagd

Openstellingsbesluit en Lokale ontwikkelingsstrategie

Download alle documenten

Ik wil LEADER-subsidie Zuidwest-Drenthe BE GOOD aanvragen

Cases

Raak geïnspireerd

“Wij hebben een heel bijzonder museum gemaakt.”

Peter Sluiter

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

 

Voor vragen en informatie over de inhoud van je project kan je bellen of mailen met de contactpersoon in je provincie.

Contactgegevens provincie Drenthe

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall