Niet-productieve investeringen water - Drenthe 2021

Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water, de (her)inrichting, transformatie of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water, KRW- en klimaatdoelen, inclusief de daarbij behorende werkzaamheden en kunstwerken in de volgende gebieden:
1. In het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest: KRW en klimaat maatregelen, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.
2. In het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta: Vledder Aa, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 van het openstellingsbesluit.
3. In het Drentse deel van het beheergebied van waterschap Vechtstromen: ten zuiden van het Bargerveen, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 3 van het openstellingsbesluit.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 november 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.876.800,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Waterschappen

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Niet-productieve investeringen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water, de (her)inrichting, transformatie of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water, KRW- en klimaatdoelen

Wat zijn de voorwaarden?

 • Subsidie wordt verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project.
 • Het totaal aan proceskosten (incl. btw) voor voorbereiding en uitvoering van de niet-productieve investeringen bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen met een directe link met de landbouw.
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 250.000 euro.
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten
 • Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen water - Drenthe 2021
  1.5mb
  Download document

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen water - Drenthe 2021

Cases

Raak geïnspireerd

“Minder wateroverlast door de natuur te herstellen”

Gerard Zeemans

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team POP3 adviseert je graag over de aanvraag.

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall