Niet-productieve investeringen water - Fryslân 2022 (modulatie)

Draag jij bij aan de versterking van het Friese waterlandschap? Grondgebruikers, waterschappen, landbouworganisaties en natuur- en landschapsorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor het behoud en herstel van de ecologische waarden van en rondom het Friese waterlandschap. Voorbeelden zijn de aanleg van natuurlijke oevers en vispassages, voorkomen van baggeraanwas, waterkwaliteitsbaggeren en het toepassen van hydromorfologische maatregelen.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
15 augustus 2022 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 2.900.000,00 ?
Subsidiepercentage
100% ?

Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Niet-productieve investeringen water voor KRW- en/of klimaatdoelen afkomstig uit de KRW-nota’s of het Waterhuishoudingsplan.

  • Je vindt het overzicht van alle kosten die in aanmerking komen voor de subsidie in het openstellingsbesluit.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De niet-productieve investeringen voor KRW-doelen moeten worden uitgevoerd op de volgende aangewezen locaties van de KRW Opgavenkaart POP3 2021: NL02L1, NL02L2, NL02L3, NL02L4, NL02V12, NL02V5a & NL02V5b.

  • Bij het uitvoeren van de maatregelen moet een directe link met de landbouw zijn.

  • Alleen de kosten die noodzakelijk en redelijk in relatie staan tot het doel van het project komen in aanmerking voor subsidie.

  • De subsidie is bedoeld voor niet-productieve investeringen. Dit zijn investeringen die geen invloed hebben op de waarde of rentabiliteit van een bedrijf.

  • De kosten die in aanmerking komen voor subsidie moeten minimaal € 200.000,- zijn.

  • Je vindt alle voorwaarden in het openstellingsbesluit. Deze kun je hieronder downloaden.

Openstellingsbesluit en KRW-opgavenkaart

Download alle documenten

Ik wil subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen water - Fryslân 2022

Cases

Raak geïnspireerd

“Minder wateroverlast door de natuur te herstellen”

Gerard Zeemans

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall