Samenwerking voor innovaties - Fryslân 2021

Ontvang subsidie voor innovatieprojecten die als doel hebben het praktijkrijp maken van kennis en innovatie door het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties. Het innovatieproject dient bij te dragen aan één of meer thema's van de concept landbouwagenda. De concept landbouwagenda is te vinden op de website van provincie Fryslân.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
07 oktober 2021 ?
Besluit op aanvraag
22 weken ?
POP3 budget
€ 1.000.000,00 ?
Subsidiepercentage
40% - 100% ?

Voor wie

Een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste één landbouwer en geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt op TRL niveau 4,5,6 of 7
 • Het uitvoeren van een innovatieproject met als doel het creëren van kennis en innovatie door het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties met betrekking tot één of meer van de thema’s zoals benoemd in artikel 3 van het openstellingsbesluit
 • Het uitvoeren van een innovatieproject wat bijdraagt bij aan één of meer van de thema’s van de concept landbouwagenda

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het innovatieproject moet ten goede komen aan de provincie Fryslân
 • Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van het project
 • Aan het samenwerkingsverband neemt tenminste één landbouwer deel
 • Het project heeft als doel het creëren van kennis en innovatie door het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties
 • Het innovatieproject bevindt zich op TRL niveau 4,5,6 of 7
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 150.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 1.000.000 euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit.

Openstellingsbesluit

Download alle documenten

Ik wil subsidie aanvragen voor samenwerking voor innovaties

Cases

Raak geïnspireerd

“Op huidige voet doorgaan is geen optie. Biodiversiteit biedt de oplossing."

Dirk Nigten

Wil jij meer informatie over de subsidiemogelijkheden?

Team Plattelandsontwikkeling adviseert je graag over de aanvraag

Mail met SNN   (050) 5224 998

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Ik wil subsidie aanvragen voor samenwerking voor innovaties

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall